Deuteronomy 11:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
834 [e]וַאֲשֶׁ֨ר
wa-’ă-šer
And whatConj-w | Pro-r
6213 [e]עָשָׂ֜ה
‘ā-śāh
He didV-Qal-Perf-3ms
1885 [e]לְדָתָ֣ן
lə-ḏā-ṯān
to DathanPrep-l | N-proper-ms
48 [e]וְלַאֲבִירָ֗ם
wə-la-’ă-ḇî-rām,
and AbiramConj-w, Prep-l | N-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
446 [e]אֱלִיאָב֮
’ĕ-lî-’āḇ
of EliabN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
7205 [e]רְאוּבֵן֒
rə-’ū-ḇên
of ReubenN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
howPro-r
6475 [e]פָּצְתָ֤ה
pā-ṣə-ṯāh
openedV-Qal-Perf-3fs
776 [e]הָאָ֙רֶץ֙
hā-’ā-reṣ
the earthArt | N-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6310 [e]פִּ֔יהָ
pî-hā,
its mouthN-msc | 3fs
1104 [e]וַתִּבְלָעֵ֥ם
wat-tiḇ-lā-‘êm
and swallowed them upConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs | 3mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1004 [e]בָּתֵּיהֶ֖ם
bāt-tê-hem
their householdsN-mpc | 3mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
168 [e]אָהֳלֵיהֶ֑ם
’ā-ho-lê-hem;
their tentsN-mpc | 3mp
853 [e]וְאֵ֤ת
wə-’êṯ
andConj-w | DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3351 [e]הַיְקוּם֙
hay-qūm
the substanceArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
that [was]Pro-r
7272 [e]בְּרַגְלֵיהֶ֔ם
bə-raḡ-lê-hem,
in their possessionPrep-b | N-fdc | 3mp
7130 [e]בְּקֶ֖רֶב
bə-qe-reḇ
in the midstPrep-b | N-msc
3605 [e]כָּל־
kāl-
of allN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
דברים 11:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֜ה לְדָתָ֣ן וְלַאֲבִירָ֗ם בְּנֵ֣י אֱלִיאָב֮ בֶּן־רְאוּבֵן֒ אֲשֶׁ֨ר פָּצְתָ֤ה הָאָ֙רֶץ֙ אֶת־פִּ֔יהָ וַתִּבְלָעֵ֥ם וְאֶת־בָּתֵּיהֶ֖ם וְאֶת־אָהֳלֵיהֶ֑ם וְאֵ֤ת כָּל־הַיְקוּם֙ אֲשֶׁ֣ר בְּרַגְלֵיהֶ֔ם בְּקֶ֖רֶב כָּל־יִשְׂרָאֵֽל׃

דברים 11:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן־ראובן אשר פצתה הארץ את־פיה ותבלעם ואת־בתיהם ואת־אהליהם ואת כל־היקום אשר ברגליהם בקרב כל־ישראל׃

דברים 11:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן־ראובן אשר פצתה הארץ את־פיה ותבלעם ואת־בתיהם ואת־אהליהם ואת כל־היקום אשר ברגליהם בקרב כל־ישראל׃

דברים 11:6 Hebrew Bible
ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and what He did to Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben, when the earth opened its mouth and swallowed them, their households, their tents, and every living thing that followed them, among all Israel--

King James Bible
And what he did unto Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben: how the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their households, and their tents, and all the substance that was in their possession, in the midst of all Israel:

Holman Christian Standard Bible
and what He did to Dathan and Abiram, the sons of Eliab the Reubenite, when in the middle of the whole Israelite camp the earth opened its mouth and swallowed them, their households, their tents, and every living thing with them.
Treasury of Scripture Knowledge

he did unto

Numbers 16:1,31-33 Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, …

Numbers 26:9,10 And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that …

Numbers 27:3 Our father died in the wilderness…

Psalm 106:17 The earth opened and swallowed up Dathan and covered the company of Abiram.

substance. or, living substance which followed them.
in their possession [heb] at their feet

Links
Deuteronomy 11:6Deuteronomy 11:6 NIVDeuteronomy 11:6 NLTDeuteronomy 11:6 ESVDeuteronomy 11:6 NASBDeuteronomy 11:6 KJVDeuteronomy 11:6 Bible AppsDeuteronomy 11:6 Biblia ParalelaDeuteronomy 11:6 Chinese BibleDeuteronomy 11:6 French BibleDeuteronomy 11:6 German BibleBible Hub
Deuteronomy 11:5
Top of Page
Top of Page