2 Kings 23:35
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3701 [e]וְהַכֶּ֣סֶף
wə-hak-ke-sep̄
So the silverConj-w, Art | N-ms
2091 [e]וְהַזָּהָ֗ב
wə-haz-zā-hāḇ,
and goldConj-w, Art | N-ms
5414 [e]נָתַ֤ן
nā-ṯan
gaveV-Qal-Perf-3ms
3079 [e]יְהוֹיָקִים֙
yə-hō-w-yā-qîm
JehoiakimN-proper-ms
6547 [e]לְפַרְעֹ֔ה
lə-p̄ar-‘ōh,
to PharaohPrep-l | N-proper-ms
389 [e]אַ֚ךְ
’aḵ
butAdv
6186 [e]הֶעֱרִ֣יךְ
he-‘ĕ-rîḵ
he taxedV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
the landArt | N-fs
5414 [e]לָתֵ֥ת
lā-ṯêṯ
to givePrep-l | V-Qal-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3701 [e]הַכֶּ֖סֶף
hak-ke-sep̄
moneyArt | N-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
according toPrep
6310 [e]פִּ֣י
the commandN-msc
6547 [e]פַרְעֹ֑ה
p̄ar-‘ōh;
of PharaohN-proper-ms
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
From every oneN-ms
6187 [e]כְּעֶרְכּ֗וֹ
kə-‘er-kōw,
according to his assessmentPrep-k | N-msc | 3ms
5065 [e]נָגַ֞שׂ
nā-ḡaś
he exactedV-Qal-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3701 [e]הַכֶּ֤סֶף
hak-ke-sep̄
the silverArt | N-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
2091 [e]הַזָּהָב֙
haz-zā-hāḇ
goldArt | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5971 [e]עַ֣ם
‘am
from the peopleN-msc
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
of the landArt | N-fs
5414 [e]לָתֵ֖ת
lā-ṯêṯ
to give [it]Prep-l | V-Qal-Inf
  לְפַרְעֹ֥ה
lə-p̄ar-‘ōh
to PharaohPrep-l | N-proper-ms
6549 [e]נְכֹֽה׃
nə-ḵōh.
NechoN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
מלכים ב 23:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַכֶּ֣סֶף וְהַזָּהָ֗ב נָתַ֤ן יְהֹויָקִים֙ לְפַרְעֹ֔ה אַ֚ךְ הֶעֱרִ֣יךְ אֶת־הָאָ֔רֶץ לָתֵ֥ת אֶת־הַכֶּ֖סֶף עַל־פִּ֣י פַרְעֹ֑ה אִ֣ישׁ כְּעֶרְכֹּ֗ו נָגַ֞שׂ אֶת־הַכֶּ֤סֶף וְאֶת־הַזָּהָב֙ אֶת־עַ֣ם הָאָ֔רֶץ לָתֵ֖ת לְפַרְעֹ֥ה נְכֹֽה׃ ס

מלכים ב 23:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את־הארץ לתת את־הכסף על־פי פרעה איש כערכו נגש את־הכסף ואת־הזהב את־עם הארץ לתת לפרעה נכה׃ ס

מלכים ב 23:35 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את־הארץ לתת את־הכסף על־פי פרעה איש כערכו נגש את־הכסף ואת־הזהב את־עם הארץ לתת לפרעה נכה׃ ס

מלכים ב 23:35 Hebrew Bible
והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה איש כערכו נגש את הכסף ואת הזהב את עם הארץ לתת לפרעה נכה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Jehoiakim gave the silver and gold to Pharaoh, but he taxed the land in order to give the money at the command of Pharaoh. He exacted the silver and gold from the people of the land, each according to his valuation, to give it to Pharaoh Neco.

King James Bible
And Jehoiakim gave the silver and the gold to Pharaoh; but he taxed the land to give the money according to the commandment of Pharaoh: he exacted the silver and the gold of the people of the land, of every one according to his taxation, to give it unto Pharaohnechoh.

Holman Christian Standard Bible
So Jehoiakim gave the silver and the gold to Pharaoh, but at Pharaoh's command he taxed the land to give the money. He exacted the silver and the gold from the common people, each man according to his assessment, to give it to Pharaoh Neco.
Treasury of Scripture Knowledge

the silver.

2 Kings 23:33 And Pharaohnechoh put him in bands at Riblah in the land of Hamath, …

taxed.

2 Kings 15:19,20 And Pul the king of Assyria came against the land: and Menahem gave …

Links
2 Kings 23:352 Kings 23:35 NIV2 Kings 23:35 NLT2 Kings 23:35 ESV2 Kings 23:35 NASB2 Kings 23:35 KJV2 Kings 23:35 Bible Apps2 Kings 23:35 Biblia Paralela2 Kings 23:35 Chinese Bible2 Kings 23:35 French Bible2 Kings 23:35 German BibleBible Hub
2 Kings 23:34
Top of Page
Top of Page