2 Kings 18:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
6242 [e]עֶשְׂרִ֨ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
2568 [e]וְחָמֵ֤שׁ
wə-ḥā-mêš
and fiveConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָה֙
šā-nāh
yearsN-fs
1961 [e]הָיָ֣ה
hā-yāh
He wasV-Qal-Perf-3ms
4427 [e]בְמָלְכ֔וֹ
ḇə-mā-lə-ḵōw,
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
6242 [e]וְעֶשְׂרִ֤ים
wə-‘eś-rîm
and twentyConj-w | Number-cp
8672 [e]וָתֵ֙שַׁע֙
wā-ṯê-ša‘
and nineConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And name [was]Conj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
21 [e]אֲבִ֖י
’ă-ḇî
AbiN-proper-fs
1323 [e]בַּת־
baṯ-
the daughterN-fsc
2148 [e]זְכַרְיָֽה׃
zə-ḵar-yāh.
of ZechariahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 18:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וְחָמֵ֤שׁ שָׁנָה֙ הָיָ֣ה בְמָלְכֹ֔ו וְעֶשְׂרִ֤ים וָתֵ֙שַׁע֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו אֲבִ֖י בַּת־זְכַרְיָֽה׃

מלכים ב 18:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אבי בת־זכריה׃

מלכים ב 18:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אבי בת־זכריה׃

מלכים ב 18:2 Hebrew Bible
בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אבי בת זכריה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He was twenty-five years old when he became king, and he reigned twenty-nine years in Jerusalem; and his mother's name was Abi the daughter of Zechariah.

King James Bible
Twenty and five years old was he when he began to reign; and he reigned twenty and nine years in Jerusalem. His mother's name also was Abi, the daughter of Zachariah.

Holman Christian Standard Bible
He was 25 years old when he became king and reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abi daughter of Zechariah.
Treasury of Scripture Knowledge

Twenty and five years old As Ahaz was

A.M.

2 Chronicles 29:1 Hezekiah began to reign when he was five and twenty years old, and …

Abijah

Links
2 Kings 18:22 Kings 18:2 NIV2 Kings 18:2 NLT2 Kings 18:2 ESV2 Kings 18:2 NASB2 Kings 18:2 KJV2 Kings 18:2 Bible Apps2 Kings 18:2 Biblia Paralela2 Kings 18:2 Chinese Bible2 Kings 18:2 French Bible2 Kings 18:2 German BibleBible Hub
2 Kings 18:1
Top of Page
Top of Page