2 Kings 15:35
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7535 [e]רַ֤ק
raq
HoweverAdv
1116 [e]הַבָּמוֹת֙
hab-bā-mō-wṯ
the high placesArt | N-fp
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
5493 [e]סָ֔רוּ
sā-rū,
were removedV-Qal-Perf-3cp
5750 [e]ע֗וֹד
‘ō-wḏ,
stillAdv
5971 [e]הָעָ֛ם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
2076 [e]מְזַבְּחִ֥ים
mə-zab-bə-ḥîm
sacrificedV-Piel-Prtcpl-mp
6999 [e]וּֽמְקַטְּרִ֖ים
ū-mə-qaṭ-ṭə-rîm
and burned incenseConj-w | V-Piel-Prtcpl-mp
1116 [e]בַּבָּמ֑וֹת
bab-bā-mō-wṯ;
on the high placesPrep-b, Art | N-fp
1931 [e]ה֗וּא
hū,
HePro-3ms
1129 [e]בָּנָ֛ה
bā-nāh
builtV-Qal-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8179 [e]שַׁ֥עַר
ša-‘ar
GateN-msc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
5945 [e]הָעֶלְיֽוֹן׃
hā-‘el-yō-wn.
the UpperArt | Adj-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 15:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַ֤ק הַבָּמֹות֙ לֹ֣א סָ֔רוּ עֹ֗וד הָעָ֛ם מְזַבְּחִ֥ים וּֽמְקַטְּרִ֖ים בַּבָּמֹ֑ות ה֗וּא בָּנָ֛ה אֶת־שַׁ֥עַר בֵּית־יְהוָ֖ה הָעֶלְיֹֽון׃

מלכים ב 15:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את־שער בית־יהוה העליון׃

מלכים ב 15:35 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את־שער בית־יהוה העליון׃

מלכים ב 15:35 Hebrew Bible
רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את שער בית יהוה העליון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Only the high places were not taken away; the people still sacrificed and burned incense on the high places. He built the upper gate of the house of the LORD.

King James Bible
Howbeit the high places were not removed: the people sacrificed and burned incense still in the high places. He built the higher gate of the house of the LORD.

Holman Christian Standard Bible
Yet the high places were not taken away; the people continued sacrificing and burning incense on the high places. Jotham built the Upper Gate of the LORD's temple.
Treasury of Scripture Knowledge

Howbeit

2 Kings 15:4 Save that the high places were not removed: the people sacrificed …

2 Kings 18:4 He removed the high places, and broke the images, and cut down the …

2 Chronicles 32:12 Has not the same Hezekiah taken away his high places and his altars, …

the higher gate

2 Chronicles 27:3 He built the high gate of the house of the LORD, and on the wall …

Links
2 Kings 15:352 Kings 15:35 NIV2 Kings 15:35 NLT2 Kings 15:35 ESV2 Kings 15:35 NASB2 Kings 15:35 KJV2 Kings 15:35 Bible Apps2 Kings 15:35 Biblia Paralela2 Kings 15:35 Chinese Bible2 Kings 15:35 French Bible2 Kings 15:35 German BibleBible Hub
2 Kings 15:34
Top of Page
Top of Page