2 Kings 15:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּ֥עַשׂ
way-ya-‘aś
And he didConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3477 [e]הַיָּשָׁ֖ר
hay-yā-šār
[what was] rightArt | Adj-ms
5869 [e]בְּעֵינֵ֣י
bə-‘ê-nê
in the sightPrep-b | N-cdc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
3605 [e]כְּכֹ֥ל
kə-ḵōl
according to allPrep-k | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֖ה
‘ā-śāh
had doneV-Qal-Perf-3ms
558 [e]אֲמַצְיָ֥הוּ
’ă-maṣ-yā-hū
AmaziahN-proper-ms
1 [e]אָבִֽיו׃
’ā-ḇîw.
his fatherN-msc | 3ms

Hebrew Texts
מלכים ב 15:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֥עַשׂ הַיָּשָׁ֖ר בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־עָשָׂ֖ה אֲמַצְיָ֥הוּ אָבִֽיו׃

מלכים ב 15:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר־עשה אמציהו אביו׃

מלכים ב 15:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר־עשה אמציהו אביו׃

מלכים ב 15:3 Hebrew Bible
ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר עשה אמציהו אביו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He did right in the sight of the LORD, according to all that his father Amaziah had done.

King James Bible
And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all that his father Amaziah had done;

Holman Christian Standard Bible
Azariah did what was right in the LORD's sight just as his father Amaziah had done.
Treasury of Scripture Knowledge

2 Kings 12:2,3 And Jehoash did that which was right in the sight of the LORD all …

2 Kings 14:3,4 And he did that which was right in the sight of the LORD, yet not …

2 Chronicles 26:4 And he did that which was right in the sight of the LORD, according …

Links
2 Kings 15:32 Kings 15:3 NIV2 Kings 15:3 NLT2 Kings 15:3 ESV2 Kings 15:3 NASB2 Kings 15:3 KJV2 Kings 15:3 Bible Apps2 Kings 15:3 Biblia Paralela2 Kings 15:3 Chinese Bible2 Kings 15:3 French Bible2 Kings 15:3 German BibleBible Hub
2 Kings 15:2
Top of Page
Top of Page