2 Chronicles 9:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7969 [e]וּשְׁלֹשׁ־
ū-šə-lōš-
And threeConj-w | Number-fsc
3967 [e]מֵא֤וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
4043 [e]מָֽגִנִּים֙
mā-ḡin-nîm
shieldsN-cp
2091 [e]זָהָ֣ב
zā-hāḇ
[He made] of goldN-ms
7820 [e]שָׁח֔וּט
šā-ḥūṭ,
hammeredV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
7969 [e]שְׁלֹ֤שׁ
šə-lōš
threeNumber-fsc
3967 [e]מֵאוֹת֙
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
2091 [e]זָהָ֔ב
zā-hāḇ,
[shekels] of goldN-ms
5927 [e]יַעֲלֶ֖ה
ya-‘ă-leh
wentV-Hifil-Imperf-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
intoPrep
4043 [e]הַמָּגֵ֣ן
ham-mā-ḡên
shieldArt | N-cs
259 [e]הָאֶחָ֑ת
hā-’e-ḥāṯ;
OneArt | Number-fs
5414 [e]וַיִּתְּנֵ֣ם
way-yit-tə-nêm
and put themConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3mp
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
the kingArt | N-ms
1004 [e]בְּבֵ֖ית
bə-ḇêṯ
in the HousePrep-b | N-msc
3293 [e]יַ֥עַר
ya-‘ar
of the ForestN-msc
3844 [e]הַלְּבָנֽוֹן׃
hal-lə-ḇā-nō-wn.
of LebanonArt | N-proper-fs
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁלֹשׁ־מֵאֹ֤ות מָֽגִנִּים֙ זָהָ֣ב שָׁח֔וּט שְׁלֹ֤שׁ מֵאֹות֙ זָהָ֔ב יַעֲלֶ֖ה עַל־הַמָּגֵ֣ן הָאֶחָ֑ת וַיִּתְּנֵ֣ם הַמֶּ֔לֶךְ בְּבֵ֖ית יַ֥עַר הַלְּבָנֹֽון׃ פ

דברי הימים ב 9:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושלש־מאות מגנים זהב שחוט שלש מאות זהב יעלה על־המגן האחת ויתנם המלך בבית יער הלבנון׃ פ

דברי הימים ב 9:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושלש־מאות מגנים זהב שחוט שלש מאות זהב יעלה על־המגן האחת ויתנם המלך בבית יער הלבנון׃ פ

דברי הימים ב 9:16 Hebrew Bible
ושלש מאות מגנים זהב שחוט שלש מאות זהב יעלה על המגן האחת ויתנם המלך בבית יער הלבנון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He made 300 shields of beaten gold, using three hundred shekels of gold on each shield, and the king put them in the house of the forest of Lebanon.

King James Bible
And three hundred shields made he of beaten gold: three hundred shekels of gold went to one shield. And the king put them in the house of the forest of Lebanon.

Holman Christian Standard Bible
He made 300 small shields of hammered gold; about eight pounds of gold went into each shield. The king put them in the House of the Forest of Lebanon.
Treasury of Scripture Knowledge

in the house

1 Kings 7:2 He built also the house of the forest of Lebanon; the length thereof …

Links
2 Chronicles 9:162 Chronicles 9:16 NIV2 Chronicles 9:16 NLT2 Chronicles 9:16 ESV2 Chronicles 9:16 NASB2 Chronicles 9:16 KJV2 Chronicles 9:16 Bible Apps2 Chronicles 9:16 Biblia Paralela2 Chronicles 9:16 Chinese Bible2 Chronicles 9:16 French Bible2 Chronicles 9:16 German BibleBible Hub
2 Chronicles 9:15
Top of Page
Top of Page