2 Chronicles 9:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1571 [e]וְגַם־
wə-ḡam-
AndConj-w | Conj
5650 [e]עַבְדֵ֤י
‘aḇ-ḏê
the servantsN-mpc
  [חירם]
[ḥî-rām
of HiramNoun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
2438 [e](חוּרָם֙)
(ḥū-rām
HuramN-proper-ms
 
q)
 
5650 [e]וְעַבְדֵ֣י
wə-‘aḇ-ḏê
and the servantsConj-w | N-mpc
8010 [e]שְׁלֹמֹ֔ה
šə-lō-mōh,
of SolomonN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
935 [e]הֵבִ֥יאוּ
hê-ḇî-’ū
broughtV-Hifil-Perf-3cp
2091 [e]זָהָ֖ב
zā-hāḇ
goldN-ms
211 [e]מֵאוֹפִ֑יר
mê-’ō-w-p̄îr;
from OphirPrep-m | N-proper-fs
935 [e]הֵבִ֛יאוּ
hê-ḇî-’ū
broughtV-Hifil-Perf-3cp
6086 [e]עֲצֵ֥י
‘ă-ṣê
woodN-mpc
418 [e]אַלְגּוּמִּ֖ים
’al-gūm-mîm
algumN-mp
68 [e]וְאֶ֥בֶן
wə-’e-ḇen
and stonesConj-w | N-fs
3368 [e]יְקָרָֽה׃
yə-qā-rāh.
preciousAdj-fsHebrew Texts
דברי הימים ב 9:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַם־עַבְדֵ֤י [חִירָם כ] (חוּרָם֙ ק) וְעַבְדֵ֣י שְׁלֹמֹ֔ה אֲשֶׁר־הֵבִ֥יאוּ זָהָ֖ב מֵאֹופִ֑יר הֵבִ֛יאוּ עֲצֵ֥י אַלְגּוּמִּ֖ים וְאֶ֥בֶן יְקָרָֽה׃

דברי הימים ב 9:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם־עבדי [חירם כ] (חורם ק) ועבדי שלמה אשר־הביאו זהב מאופיר הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה׃

דברי הימים ב 9:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וגם־עבדי [חירם כ] (חורם ק) ועבדי שלמה אשר־הביאו זהב מאופיר הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה׃

דברי הימים ב 9:10 Hebrew Bible
וגם עבדי חירם ועבדי שלמה אשר הביאו זהב מאופיר הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The servants of Huram and the servants of Solomon who brought gold from Ophir, also brought algum trees and precious stones.

King James Bible
And the servants also of Huram, and the servants of Solomon, which brought gold from Ophir, brought algum trees and precious stones.

Holman Christian Standard Bible
In addition, Hiram's servants and Solomon's servants who brought gold from Ophir also brought algum wood and precious stones.
Treasury of Scripture Knowledge

brought gold

2 Chronicles 8:18 And Huram sent him by the hands of his servants ships, and servants …

1 Kings 9:27,28 And Hiram sent in the navy his servants, shipmen that had knowledge …

1 Kings 10:22 For the king had at sea a navy of Tharshish with the navy of Hiram: …

algum trees

1 Kings 10:11 And the navy also of Hiram, that brought gold from Ophir, brought …

almug-trees

Links
2 Chronicles 9:102 Chronicles 9:10 NIV2 Chronicles 9:10 NLT2 Chronicles 9:10 ESV2 Chronicles 9:10 NASB2 Chronicles 9:10 KJV2 Chronicles 9:10 Bible Apps2 Chronicles 9:10 Biblia Paralela2 Chronicles 9:10 Chinese Bible2 Chronicles 9:10 French Bible2 Chronicles 9:10 German BibleBible Hub
2 Chronicles 9:9
Top of Page
Top of Page