1 Kings 12:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַֽיִּשְׁלְחוּ֙
way-yiš-lə-ḥū
That they sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7121 [e]וַיִּקְרְאוּ־
way-yiq-rə-’ū-
and calledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
  ל֔וֹ
lōw,
himPrep | 3ms
  [ויבאו]
[way-yā-ḇō-’ū
-Conjunctive waw :: Verb - Qal - Consecutive imperfect - third person masculine plural Conj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
 
ḵ]
 
935 [e](וַיָּבֹ֥א)
(way-yā-ḇō
then cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
 
q)
 
3379 [e]יָרָבְעָ֖ם
yā-rā-ḇə-‘ām
JeroboamN-proper-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and wholeConj-w | N-msc
6951 [e]קְהַ֣ל
qə-hal
the assemblyN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֑ל
yiś-rā-’êl;
of IsraelN-proper-ms
1696 [e]וַֽיְדַבְּר֔וּ
way-ḏab-bə-rū,
and spokeConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
7346 [e]רְחַבְעָ֖ם
rə-ḥaḇ-‘ām
RehoboamN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹֽר׃
lê-mōr.
sayingPrep-l | V-Qal-Inf

Hebrew Texts
מלכים א 12:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּשְׁלְחוּ֙ וַיִּקְרְאוּ־לֹ֔ו [וַיָּבֹאוּ כ] (וַיָּבֹ֥א ק) יָרָבְעָ֖ם וְכָל־קְהַ֣ל יִשְׂרָאֵ֑ל וַֽיְדַבְּר֔וּ אֶל־רְחַבְעָ֖ם לֵאמֹֽר׃

מלכים א 12:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלחו ויקראו־לו [ויבאו כ] (ויבא ק) ירבעם וכל־קהל ישראל וידברו אל־רחבעם לאמר׃

מלכים א 12:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלחו ויקראו־לו [ויבאו כ] (ויבא ק) ירבעם וכל־קהל ישראל וידברו אל־רחבעם לאמר׃

מלכים א 12:3 Hebrew Bible
וישלחו ויקראו לו ויבאו ירבעם וכל קהל ישראל וידברו אל רחבעם לאמר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then they sent and called him, and Jeroboam and all the assembly of Israel came and spoke to Rehoboam, saying,

King James Bible
That they sent and called him. And Jeroboam and all the congregation of Israel came, and spake unto Rehoboam, saying,

Holman Christian Standard Bible
They summoned him, and Jeroboam and the whole assembly of Israel came and spoke to Rehoboam: "
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Kings 12:31 Kings 12:3 NIV1 Kings 12:3 NLT1 Kings 12:3 ESV1 Kings 12:3 NASB1 Kings 12:3 KJV1 Kings 12:3 Bible Apps1 Kings 12:3 Biblia Paralela1 Kings 12:3 Chinese Bible1 Kings 12:3 French Bible1 Kings 12:3 German BibleBible Hub
1 Kings 12:2
Top of Page
Top of Page