1 Kings 10:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7969 [e]וּשְׁלֹשׁ־
ū-šə-lōš-
And [He made] threeConj-w | Number-fsc
3967 [e]מֵא֤וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
4043 [e]מָֽגִנִּים֙
mā-ḡin-nîm
shields [of]N-cp
2091 [e]זָהָ֣ב
zā-hāḇ
goldN-ms
7820 [e]שָׁח֔וּט
šā-ḥūṭ,
hammeredV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
7969 [e]שְׁלֹ֤שֶׁת
šə-lō-šeṯ
threeNumber-msc
4488 [e]מָנִים֙
mā-nîm
minasN-mp
2091 [e]זָהָ֔ב
zā-hāḇ,
of goldN-ms
5927 [e]יַעֲלֶ֖ה
ya-‘ă-leh
wentV-Hifil-Imperf-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
intoPrep
4043 [e]הַמָּגֵ֣ן
ham-mā-ḡên
shieldArt | N-cs
259 [e]הָאֶחָ֑ת
hā-’e-ḥāṯ;
oneArt | Number-fs
5414 [e]וַיִּתְּנֵ֣ם
way-yit-tə-nêm
and put themConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3mp
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
the kingArt | N-ms
1004 [e]בֵּ֖ית
bêṯ
in the HouseN-msc
3293 [e]יַ֥עַר
ya-‘ar
of the ForestN-msc
3844 [e]הַלְּבָנֽוֹן׃
hal-lə-ḇā-nō-wn.
of LebanonArt | N-proper-fs
  פ
-Punc

Hebrew Texts
מלכים א 10:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁלֹשׁ־מֵאֹ֤ות מָֽגִנִּים֙ זָהָ֣ב שָׁח֔וּט שְׁלֹ֤שֶׁת מָנִים֙ זָהָ֔ב יַעֲלֶ֖ה עַל־הַמָּגֵ֣ן הָאֶחָ֑ת וַיִּתְּנֵ֣ם הַמֶּ֔לֶךְ בֵּ֖ית יַ֥עַר הַלְּבָנֹֽון׃ פ

מלכים א 10:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושלש־מאות מגנים זהב שחוט שלשת מנים זהב יעלה על־המגן האחת ויתנם המלך בית יער הלבנון׃ פ

מלכים א 10:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושלש־מאות מגנים זהב שחוט שלשת מנים זהב יעלה על־המגן האחת ויתנם המלך בית יער הלבנון׃ פ

מלכים א 10:17 Hebrew Bible
ושלש מאות מגנים זהב שחוט שלשת מנים זהב יעלה על המגן האחת ויתנם המלך בית יער הלבנון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He made 300 shields of beaten gold, using three minas of gold on each shield, and the king put them in the house of the forest of Lebanon.

King James Bible
And he made three hundred shields of beaten gold; three pound of gold went to one shield: and the king put them in the house of the forest of Lebanon.

Holman Christian Standard Bible
He made 300 small shields of hammered gold; about four pounds of gold went into each shield. The king put them in the House of the Forest of Lebanon.
Treasury of Scripture Knowledge

in the house

1 Kings 7:2 He built also the house of the forest of Lebanon; the length thereof …

Links
1 Kings 10:171 Kings 10:17 NIV1 Kings 10:17 NLT1 Kings 10:17 ESV1 Kings 10:17 NASB1 Kings 10:17 KJV1 Kings 10:17 Bible Apps1 Kings 10:17 Biblia Paralela1 Kings 10:17 Chinese Bible1 Kings 10:17 French Bible1 Kings 10:17 German BibleBible Hub
1 Kings 10:16
Top of Page
Top of Page