1 Chronicles 7:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיִּהְי֖וּ
way-yih-yū
And wereConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
8061 [e]שְׁמִידָ֑ע
šə-mî-ḏā‘;
of ShemidaN-proper-ms
291 [e]אַחְיָ֣ן
’aḥ-yān
AhianN-proper-ms
7928 [e]וָשֶׁ֔כֶם
wā-še-ḵem,
and ShechemConj-w | N-proper-ms
3949 [e]וְלִקְחִ֖י
wə-liq-ḥî
and LikhiConj-w | N-proper-ms
593 [e]וַאֲנִיעָֽם׃
wa-’ă-nî-‘ām.
and AniamConj-w | N-proper-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 7:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּהְי֖וּ בְּנֵ֣י שְׁמִידָ֑ע אַחְיָ֣ן וָשֶׁ֔כֶם וְלִקְחִ֖י וַאֲנִיעָֽם׃ פ

דברי הימים א 7:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם׃ פ

דברי הימים א 7:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם׃ פ

דברי הימים א 7:19 Hebrew Bible
ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Shemida were Ahian and Shechem and Likhi and Aniam.

King James Bible
And the sons of Shemida were, Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.

Holman Christian Standard Bible
Shemida's sons: Ahian, Shechem, Likhi, and Aniam.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 7:191 Chronicles 7:19 NIV1 Chronicles 7:19 NLT1 Chronicles 7:19 ESV1 Chronicles 7:19 NASB1 Chronicles 7:19 KJV1 Chronicles 7:19 Bible Apps1 Chronicles 7:19 Biblia Paralela1 Chronicles 7:19 Chinese Bible1 Chronicles 7:19 French Bible1 Chronicles 7:19 German BibleBible Hub
1 Chronicles 7:18
Top of Page
Top of Page