1 Chronicles 6:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֖י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
6955 [e]קְהָ֑ת
qə-hāṯ;
of KohathN-proper-ms
6019 [e]עַמְרָ֣ם
‘am-rām
[were] AmramN-proper-ms
3324 [e]יִצְהָ֔ר
yiṣ-hār,
IzharN-proper-ms
2275 [e]וְחֶבְר֖וֹן
wə-ḥeḇ-rō-wn
and HebronConj-w | N-proper-ms
5816 [e]וְעֻזִּיאֵֽל׃
wə-‘uz-zî-’êl.
and UzzielConj-w | N-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 6:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֖י קְהָ֑ת עַמְרָ֣ם יִצְהָ֔ר וְחֶבְרֹ֖ון וְעֻזִּיאֵֽל׃ ס

דברי הימים א 6:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃ ס

דברי הימים א 6:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃ ס

דברי הימים א 6:2 Hebrew Bible
ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Kohath were Amram, Izhar, Hebron and Uzziel.

King James Bible
And the sons of Kohath; Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel.

Holman Christian Standard Bible
Kohath's sons: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel.
Treasury of Scripture Knowledge

the sons of Kohath.

1 Chronicles 23:12 The sons of Kohath; Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four.

Exodus 6:18,21-24 And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel…

Amram.

1 Chronicles 6:22 The sons of Kohath; Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,

Amminadab.

Links
1 Chronicles 6:21 Chronicles 6:2 NIV1 Chronicles 6:2 NLT1 Chronicles 6:2 ESV1 Chronicles 6:2 NASB1 Chronicles 6:2 KJV1 Chronicles 6:2 Bible Apps1 Chronicles 6:2 Biblia Paralela1 Chronicles 6:2 Chinese Bible1 Chronicles 6:2 French Bible1 Chronicles 6:2 German BibleBible Hub
1 Chronicles 6:1
Top of Page
Top of Page