1 Chronicles 4:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵי֙
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
3612 [e]כָּלֵ֣ב
kā-lêḇ
of CalebN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3312 [e]יְפֻנֶּ֔ה
yə-p̄un-neh,
of JephunnehN-proper-ms
5900 [e]עִ֥ירוּ
‘î-rū
[were] IruN-proper-ms
425 [e]אֵלָ֖ה
’ê-lāh
ElahN-proper-ms
5277 [e]וָנָ֑עַם
wā-nā-‘am;
and NaamConj-w | N-proper-ms
1121 [e]וּבְנֵ֥י
ū-ḇə-nê
and the sonConj-w | N-mpc
425 [e]אֵלָ֖ה
’ê-lāh
of ElahN-proper-ms
7073 [e]וּקְנַֽז׃
ū-qə-naz.
and [was] KenazConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 4:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵי֙ כָּלֵ֣ב בֶּן־יְפֻנֶּ֔ה עִ֥ירוּ אֵלָ֖ה וָנָ֑עַם וּבְנֵ֥י אֵלָ֖ה וּקְנַֽז׃

דברי הימים א 4:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני כלב בן־יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז׃

דברי הימים א 4:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני כלב בן־יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז׃

דברי הימים א 4:15 Hebrew Bible
ובני כלב בן יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Caleb the son of Jephunneh were Iru, Elah and Naam; and the son of Elah was Kenaz.

King James Bible
And the sons of Caleb the son of Jephunneh; Iru, Elah, and Naam: and the sons of Elah, even Kenaz.

Holman Christian Standard Bible
The sons of Caleb son of Jephunneh: Iru, Elah, and Naam. Elah's son: Kenaz.
Treasury of Scripture Knowledge

Caleb.

Numbers 13:6,30 Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh…

Numbers 14:6-10,24,30 And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which …

Joshua 14:6-14 Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal: and Caleb the …

Joshua 15:13-20 And to Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children …

Judges 1:12-14 And Caleb said, He that smites Kirjathsepher, and takes it, to him …

Kenaz. or, Uknaz.

Links
1 Chronicles 4:151 Chronicles 4:15 NIV1 Chronicles 4:15 NLT1 Chronicles 4:15 ESV1 Chronicles 4:15 NASB1 Chronicles 4:15 KJV1 Chronicles 4:15 Bible Apps1 Chronicles 4:15 Biblia Paralela1 Chronicles 4:15 Chinese Bible1 Chronicles 4:15 French Bible1 Chronicles 4:15 German BibleBible Hub
1 Chronicles 4:14
Top of Page
Top of Page