1 Chronicles 3:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבֶן־
ū-ḇen-
And the sonsConj-w | N-msc
2608 [e]חֲנַנְיָ֖ה
ḥă-nan-yāh
of HananiahN-proper-ms
6410 [e]פְּלַטְיָ֣ה
pə-laṭ-yāh
[were] PelatiahN-proper-ms
3470 [e]וִישַֽׁעְיָ֑ה
wî-ša‘-yāh;
and JeshaiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֤י
bə-nê
the sonsN-mpc
7509 [e]רְפָיָה֙
rə-p̄ā-yāh
of RephaiahN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
770 [e]אַרְנָ֔ן
’ar-nān,
of ArnanN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
5662 [e]עֹבַדְיָ֖ה
‘ō-ḇaḏ-yāh
of ObadiahN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
and the sonsN-mpc
7935 [e]שְׁכַנְיָֽה׃
šə-ḵan-yāh.
of ShechaniahN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 3:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבֶן־חֲנַנְיָ֖ה פְּלַטְיָ֣ה וִישַֽׁעְיָ֑ה בְּנֵ֤י רְפָיָה֙ בְּנֵ֣י אַרְנָ֔ן בְּנֵ֥י עֹבַדְיָ֖ה בְּנֵ֥י שְׁכַנְיָֽה׃ ס

דברי הימים א 3:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובן־חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה׃ ס

דברי הימים א 3:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובן־חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה׃ ס

דברי הימים א 3:21 Hebrew Bible
ובן חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Hananiah were Pelatiah and Jeshaiah, the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shecaniah.

King James Bible
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.

Holman Christian Standard Bible
Hananiah's descendants: Pelatiah, Jeshaiah, and the sons of Rephaiah, Arnan, Obadiah, and Shecaniah.
Treasury of Scripture Knowledge

Nehemiah 10:22 Pelatiah, Hanan, Anaiah,

Links
1 Chronicles 3:211 Chronicles 3:21 NIV1 Chronicles 3:21 NLT1 Chronicles 3:21 ESV1 Chronicles 3:21 NASB1 Chronicles 3:21 KJV1 Chronicles 3:21 Bible Apps1 Chronicles 3:21 Biblia Paralela1 Chronicles 3:21 Chinese Bible1 Chronicles 3:21 French Bible1 Chronicles 3:21 German BibleBible Hub
1 Chronicles 3:20
Top of Page
Top of Page