1 Chronicles 24:30
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
4187 [e]מוּשִׁ֔י
mū-šî,
of MushiN-proper-ms
4249 [e]מַחְלִ֥י
maḥ-lî
[were] MahliN-proper-ms
5740 [e]וְעֵ֖דֶר
wə-‘ê-ḏer
and EderConj-w | N-proper-ms
3406 [e]וִירִימ֑וֹת
wî-rî-mō-wṯ;
and JerimothConj-w | N-proper-ms
428 [e]אֵ֛לֶּה
’êl-leh
These [were]Pro-cp
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
3881 [e]הַלְוִיִּ֖ם
hal-wî-yim
of the LevitesArt | N-proper-mp
1004 [e]לְבֵ֥ית
lə-ḇêṯ
according to housesPrep-l | N-msc
1 [e]אֲבֹתֵיהֶֽם׃
’ă-ḇō-ṯê-hem.
their fathers'N-mpc | 3mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 24:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י מוּשִׁ֔י מַחְלִ֥י וְעֵ֖דֶר וִירִימֹ֑ות אֵ֛לֶּה בְּנֵ֥י הַלְוִיִּ֖ם לְבֵ֥ית אֲבֹתֵיהֶֽם׃

דברי הימים א 24:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם׃

דברי הימים א 24:30 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם׃

דברי הימים א 24:30 Hebrew Bible
ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Mushi: Mahli, Eder and Jerimoth. These were the sons of the Levites according to their fathers' households.

King James Bible
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.

Holman Christian Standard Bible
Mushi's sons: Mahli, Eder, and Jerimoth. Those were the sons of the Levites according to their ancestral houses.
Treasury of Scripture Knowledge

no ref

Links
1 Chronicles 24:301 Chronicles 24:30 NIV1 Chronicles 24:30 NLT1 Chronicles 24:30 ESV1 Chronicles 24:30 NASB1 Chronicles 24:30 KJV1 Chronicles 24:30 Bible Apps1 Chronicles 24:30 Biblia Paralela1 Chronicles 24:30 Chinese Bible1 Chronicles 24:30 French Bible1 Chronicles 24:30 German BibleBible Hub
1 Chronicles 24:29
Top of Page
Top of Page