1 Chronicles 2:47
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֖י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
3056 [e]יָהְדָּ֑י
yā-hə-dāy;
of JahdaiN-proper-ms
7276 [e]רֶ֧גֶם
re-ḡem
[were] RegemN-proper-ms
3147 [e]וְיוֹתָ֛ם
wə-yō-w-ṯām
and JothamConj-w | N-proper-ms
1529 [e]וְגֵישָׁ֥ן
wə-ḡê-šān
and GeshanConj-w | N-proper-ms
6404 [e]וָפֶ֖לֶט
wā-p̄e-leṭ
and PeletConj-w | N-proper-ms
5891 [e]וְעֵיפָ֥ה
wə-‘ê-p̄āh
and EphahConj-w | N-proper-ms
8174 [e]וָשָֽׁעַף׃
wā-šā-‘ap̄.
and ShaaphConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 2:47 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֖י יָהְדָּ֑י רֶ֧גֶם וְיֹותָ֛ם וְגֵישָׁ֥ן וָפֶ֖לֶט וְעֵיפָ֥ה וָשָֽׁעַף׃

דברי הימים א 2:47 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף׃

דברי הימים א 2:47 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף׃

דברי הימים א 2:47 Hebrew Bible
ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Jahdai were Regem, Jotham, Geshan, Pelet, Ephah and Shaaph.

King James Bible
And the sons of Jahdai; Regem, and Jotham, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.

Holman Christian Standard Bible
Jahdai's sons: Regem, Jotham, Geshan, Pelet, Ephah, and Shaaph.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 2:471 Chronicles 2:47 NIV1 Chronicles 2:47 NLT1 Chronicles 2:47 ESV1 Chronicles 2:47 NASB1 Chronicles 2:47 KJV1 Chronicles 2:47 Bible Apps1 Chronicles 2:47 Biblia Paralela1 Chronicles 2:47 Chinese Bible1 Chronicles 2:47 French Bible1 Chronicles 2:47 German BibleBible Hub
1 Chronicles 2:46
Top of Page
Top of Page