1 Chronicles 2:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
The sonsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֗ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
6147 [e]עֵ֤ר
‘êr
[were] ErN-proper-ms
209 [e]וְאוֹנָן֙
wə-’ō-w-nān
and OnanConj-w | N-proper-ms
7956 [e]וְשֵׁלָ֔ה
wə-šê-lāh,
and ShelahConj-w | N-proper-ms
7969 [e]שְׁלוֹשָׁה֙
šə-lō-wō-šāh
[These] threeNumber-ms
3205 [e]נ֣וֹלַד
nō-w-laḏ
were bornV-Nifal-Perf-3ms
  ל֔וֹ
lōw,
to himPrep | 3ms
1323 [e]מִבַּת־
mib-baṯ-
of the daughterN-fsc
7774 [e]שׁ֖וּעַ
šū-a‘
by BathshuaPrep | N-proper-fs
3669 [e]הַֽכְּנַעֲנִ֑ית
hak-kə-na-‘ă-nîṯ;
the CanaanitessArt | N-proper-fs
1961 [e]וַיְהִ֞י
way-hî
And wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6147 [e]עֵ֣ר ׀
‘êr
ErN-proper-ms
1060 [e]בְּכ֣וֹר
bə-ḵō-wr
the firstbornN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֗ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
7451 [e]רַ֛ע
ra‘
wickedAdj-ms
5869 [e]בְּעֵינֵ֥י
bə-‘ê-nê
in the sightPrep-b | N-cdc
3069 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
4191 [e]וַיְמִיתֵֽהוּ׃
way-mî-ṯê-hū.
so He killed himConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms | 3ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 2:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י יְהוּדָ֗ה עֵ֤ר וְאֹונָן֙ וְשֵׁלָ֔ה שְׁלֹושָׁה֙ נֹ֣ולַד לֹ֔ו מִבַּת־שׁ֖וּעַ הַֽכְּנַעֲנִ֑ית וַיְהִ֞י עֵ֣ר ׀ בְּכֹ֣ור יְהוּדָ֗ה רַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה וַיְמִיתֵֽהוּ׃ ס

דברי הימים א 2:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת־שוע הכנענית ויהי ער ׀ בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו׃ ס

דברי הימים א 2:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת־שוע הכנענית ויהי ער ׀ בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו׃ ס

דברי הימים א 2:3 Hebrew Bible
בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Judah were Er, Onan and Shelah; these three were born to him by Bath-shua the Canaanitess. And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the LORD, so He put him to death.

King James Bible
The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the LORD; and he slew him.

Holman Christian Standard Bible
Judah's sons: Er, Onan, and Shelah. These three were born to him by Bath-shua the Canaanite woman. Er, Judah's firstborn, was evil in the LORD's sight, so He put him to death.
Treasury of Scripture Knowledge

Er, and.

1 Chronicles 9:5 And of the Shilonites; Asaiah the firstborn, and his sons.

Genesis 38:2-10 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name …

Genesis 46:12 And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and …

Numbers 26:19 The sons of Judah were Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.

Links
1 Chronicles 2:31 Chronicles 2:3 NIV1 Chronicles 2:3 NLT1 Chronicles 2:3 ESV1 Chronicles 2:3 NASB1 Chronicles 2:3 KJV1 Chronicles 2:3 Bible Apps1 Chronicles 2:3 Biblia Paralela1 Chronicles 2:3 Chinese Bible1 Chronicles 2:3 French Bible1 Chronicles 2:3 German BibleBible Hub
1 Chronicles 2:2
Top of Page
Top of Page