1 Chronicles 1:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
4080 [e]מִדְיָ֗ן
miḏ-yān,
of MidianN-proper-ms
5891 [e]עֵיפָ֤ה
‘ê-p̄āh
[were] EphahN-proper-ms
6081 [e]וָעֵ֙פֶר֙
wā-‘ê-p̄er
and EpherConj-w | N-proper-ms
2585 [e]וַחֲנ֔וֹךְ
wa-ḥă-nō-wḵ,
and HanochConj-w | N-proper-ms
28 [e]וַאֲבִידָ֖ע
wa-’ă-ḇî-ḏā‘
and AbidahConj-w | N-proper-ms
420 [e]וְאֶלְדָּעָ֑ה
wə-’el-dā-‘āh;
and EldaahConj-w | N-proper-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
AllN-msc
428 [e]אֵ֖לֶּה
’êl-leh
these [were]Pro-cp
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
6989 [e]קְטוּרָֽה׃
qə-ṭū-rāh.
of KeturahN-proper-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 1:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י מִדְיָ֗ן עֵיפָ֤ה וָעֵ֙פֶר֙ וַחֲנֹ֔וךְ וַאֲבִידָ֖ע וְאֶלְדָּעָ֑ה כָּל־אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י קְטוּרָֽה׃ ס

דברי הימים א 1:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל־אלה בני קטורה׃ ס

דברי הימים א 1:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל־אלה בני קטורה׃ ס

דברי הימים א 1:33 Hebrew Bible
ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida and Eldaah. All these were the sons of Keturah.

King James Bible
And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.

Holman Christian Standard Bible
Midian's sons: Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All of these were Keturah's sons.
Treasury of Scripture Knowledge

Ephah.

Isaiah 60:6 The multitude of camels shall cover you, the dromedaries of Midian …

Links
1 Chronicles 1:331 Chronicles 1:33 NIV1 Chronicles 1:33 NLT1 Chronicles 1:33 ESV1 Chronicles 1:33 NASB1 Chronicles 1:33 KJV1 Chronicles 1:33 Bible Apps1 Chronicles 1:33 Biblia Paralela1 Chronicles 1:33 Chinese Bible1 Chronicles 1:33 French Bible1 Chronicles 1:33 German BibleBible Hub
1 Chronicles 1:32
Top of Page
Top of Page