5006. naats
Strong's Exhaustive Concordance
abhor, give occasion to blaspheme, contemn, despise, flourish, great, provoke

A primitive root; to scorn; or (Ecclesiastes 12:5) by interchange for nuwts, to bloom -- abhor, (give occasion to) blaspheme, contemn, despise, flourish, X great, provoke.

see HEBREW nuwts

Forms and Transliterations
וְיָנֵ֤אץ וְנִ֣אֲצ֔וּנִי וַיִּנְאַ֥ץ וַיִּנְאָ֑ץ וינאץ ונאצוני יְנַאֲצֻ֖נִי יְנָ֘אֵ֤ץ יִ֭נְאַץ יִנְאָצ֔וּן ינאץ ינאצון ינאצני לִֽמְנַאֲצַ֔י למנאצי מְנַֽאֲצָ֑יִךְ מְנַאֲצַ֖י מִנֹּאָֽץ׃ מנאץ׃ מנאצי מנאציך נִ֘אֵ֥ץ ׀ נִֽאֲצ֛וּ נִֽאֲצ֥וּ נִֽאֲצוּ֙ נִאֵ֖ץ נִאֵ֤ץ נִאֵֽצוּ׃ נִאַ֙צְתָּ֙ נָ֝אֲצ֗וּ נָאַ֥ץ נָאָֽצוּ׃ נאץ נאצו נאצו׃ נאצת תִּנְאַץ֙ תנאץ lim·na·’ă·ṣay limna’ăṣay limnaaTzai mə·na·’ă·ṣā·yiḵ mə·na·’ă·ṣay məna’ăṣay məna’ăṣāyiḵ menaaTzai menaaTzayich min·nō·’āṣ minnō’āṣ minnoAtz nā’aṣ nā’ăṣū nā’āṣū nā·’ă·ṣū nā·’ā·ṣū nā·’aṣ naAtz naAtzu ni’aṣtā ni’ăṣū ni’êṣ ni’êṣū ni·’ă·ṣū ni·’aṣ·tā ni·’ê·ṣū ni·’êṣ niAtzta niaTzu niEtz niEtzu tin’aṣ tin·’aṣ tinAtz vaiyinAtz veNiaTzuni veyaNetz way·yin·’aṣ way·yin·’āṣ wayyin’aṣ wayyin’āṣ wə·ni·’ă·ṣū·nî wə·yā·nêṣ wəni’ăṣūnî wəyānêṣ yə·na·’ă·ṣu·nî yə·nā·’êṣ yəna’ăṣunî yənā’êṣ yenaaTzuni yeNaEtz yin’aṣ yin’āṣūn yin·’ā·ṣūn yin·’aṣ Yinatz yinaTzun
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5005
Top of Page
Top of Page