376. ish
Strong's Exhaustive Concordance
great, mighty man, he, high degree, him that is, husband, mankind,

Contracted for 'enowsh (or perhaps rather from an unused root meaning to be extant); a man as an individual or a male person; often used as an adjunct to a more definite term (and in such cases frequently not expressed in translation) -- also, another, any (man), a certain, + champion, consent, each, every (one), fellow, (foot-, husband-)man, (good-, great, mighty) man, he, high (degree), him (that is), husband, man(-kind), + none, one, people, person, + steward, what (man) soever, whoso(-ever), worthy. Compare 'ishshah.

see HEBREW 'enowsh

see HEBREW 'ishshah

Forms and Transliterations
אֱ֝נ֗וֹשׁ אֱ֭נוֹשׁ אֱנ֑וֹשׁ אֱנ֖וֹשׁ אֱנֽוֹשׁ׃ אֱנוֹשׁ֙ אֲ֠נָשִׁים אֲנָשִֽׁים׃ אֲנָשִׁ֑ים אֲנָשִׁ֔ים אֲנָשִׁ֕ים אֲנָשִׁ֖ים אֲנָשִׁ֛ים אֲנָשִׁ֜ים אֲנָשִׁ֡ים אֲנָשִׁ֣ים אֲנָשִׁ֣ים ׀ אֲנָשִׁ֤ים אֲנָשִׁ֥ים אֲנָשִׁ֨ים אֲנָשִׁים֙ אֲנָשֶׁ֔יךָ אֲנָשֶׁ֖יהָ אֲנָשַׁ֖י אֲנָשָֽׁיו׃ אֲנָשָׁ֔יו אֲנָשָׁ֖יו אֲנָשָׁ֛יו אֲנָשָׁ֜יו אֲנָשָׁיו֙ אִ֑ישׁ אִ֓ישׁ אִ֔ישׁ אִ֕ישׁ אִ֖ישׁ אִ֗ישׁ אִ֚ישׁ אִ֛ישׁ אִ֜ישׁ אִ֝֗ישׁ אִ֞ישׁ אִ֡ישׁ אִ֣ישׁ אִ֣ישׁ ׀ אִ֤ישׁ אִ֤ישׁ ׀ אִ֥ישׁ אִ֧ישׁ אִ֨ישׁ אִ֭ישׁ אִֽישׁ־ אִֽישׁ׃ אִישִֽׁי׃ אִישִׁ֑י אִישִׁ֔י אִישִׁ֔ים אִישִׁ֣י אִישִׁ֣ים אִישִׁי֙ אִישֵֽׁךְ׃ אִישֵׁ֑ךְ אִישֵׁ֖ךְ אִישֵׁ֗ךְ אִישֵׁךְ֙ אִישָׁ֑הּ אִישָׁ֔הּ אִישָׁ֖הּ אִישָׁ֗הּ אִישָׁ֛הּ אִישָׁ֜הּ אִישָׁ֣הּ אִישָׁ֥הּ אִישָׁהּ֒ אִישָׁהּ֙ אִישָׁהּ֮ אִישׁ֒ אִישׁ֔וֹ אִישׁ֙ אִישׁ֩ אִישׁ֮ אִישׁ־ אֶ֖לֶף אֶחָ֑ת אֶחָֽת׃ אַ֥נֲשֵׁ֥י אַנְשֵֽׁי־ אַנְשֵׁ֖י אַנְשֵׁ֣י אַנְשֵׁ֣י ׀ אַנְשֵׁ֤י אַנְשֵׁ֤י ׀ אַנְשֵׁ֥י אַנְשֵׁ֧י אַנְשֵׁ֨י אַנְשֵׁי֙ אַנְשֵׁי֩ אַנְשֵׁי־ אחת אחת׃ איש איש־ איש׃ אישה אישו אישי אישי׃ אישים אישך אישך׃ אלף אנוש אנוש׃ אנשי אנשי־ אנשיה אנשיו אנשיו׃ אנשיך אנשים אנשים׃ בְּ֝אִ֗ישׁ בְּאִ֑ישׁ בְּאִ֖ישׁ בְּאִ֗ישׁ בְּאִ֣ישׁ בְּאִֽישׁ־ בְּאִישָׁהּ֒ בְּאַנְשֵׁ֖י בְּאַנְשֵׁ֣י בְּאַנְשֵׁי־ בְאִ֔ישׁ בְאִ֗ישׁ בֶּ֝אֱנ֗וֹשׁ בַאֲנָשִֽׁים׃ בָּאֲנָשִׁ֣ים בָּאִ֕ישׁ בָּאִ֖ישׁ בָּאִ֣ישׁ בָּאִ֥ישׁ באיש באיש־ באישה באנוש באנשי באנשי־ באנשים באנשים׃ הַֽ֭אֱנוֹשׁ הַאִ֤ישׁ הָ֠אִישׁ הָ֣אֲנָשִׁ֔ים הָ֭אִישׁ הָֽאֲנָשִׁ֑ים הָֽאֲנָשִׁ֔ים הָֽאֲנָשִׁ֗ים הָֽאֲנָשִׁ֤ים הָֽאֲנָשִׁים֙ הָֽאִשָּׁ֔ה הָאֲנָשִׁ֑ים הָאֲנָשִׁ֔ים הָאֲנָשִׁ֖ים הָאֲנָשִׁ֗ים הָאֲנָשִׁ֛ים הָאֲנָשִׁ֜ים הָאֲנָשִׁ֞ים הָאֲנָשִׁ֣ים הָאֲנָשִׁ֣ים ׀ הָאֲנָשִׁ֤ים הָאֲנָשִׁ֥ים הָאֲנָשִׁ֨ים הָאֲנָשִׁים֙ הָאֲנָשִׁים֩ הָאִ֑ישׁ הָאִ֔ישׁ הָאִ֕ישׁ הָאִ֖ישׁ הָאִ֗ישׁ הָאִ֛ישׁ הָאִ֜ישׁ הָאִ֞ישׁ הָאִ֡ישׁ הָאִ֣ישׁ הָאִ֣ישׁ ׀ הָאִ֤ישׁ הָאִ֥ישׁ הָאִ֧ישׁ הָאִ֨ישׁ הָאִֽישׁ׃ הָאִישׁ֙ הָאִישׁ֩ האיש האיש׃ האנוש האנשים האשה וְ֝אִ֗ישׁ וְ֠אִישׁ וְ֭אִישׁ וְאִ֕ישׁ וְאִ֖ישׁ וְאִ֗ישׁ וְאִ֛ישׁ וְאִ֣ישׁ וְאִ֣ישׁ ׀ וְאִ֤ישׁ וְאִ֥ישׁ וְאִ֧ישׁ וְאִ֨ישׁ וְאִֽישׁ־ וְאִישָֽׁהּ׃ וְאִישָׁ֑הּ וְאִישָׁ֥הּ וְאִישׁ֙ וְאִישׁ־ וְאַ֨נְשֵׁיהֶ֔ם וְאַנְשֵׁ֣י וְאַנְשֵׁ֥י וְאַנְשֵׁ֧י וְאַנְשֵׁ֨י וְאַנְשֵׁי־ וְאַנְשֵׁיהֶ֔ם וְאַנְשֵׁיהֶֽם׃ וְהָ֣אֲנָשִׁ֔ים וְהָ֨אֲנָשִׁ֜ים וְהָֽאֲנָשִׁים֙ וְהָאֲנָשִׁ֗ים וְהָאֲנָשִׁ֣ים וְהָאֲנָשִׁ֥ים וְהָאֲנָשִׁים֩ וְהָאִ֗ישׁ וְהָאִ֛ישׁ וְהָאִ֞ישׁ וְהָאִ֣ישׁ וְהָאִ֥ישׁ וְהָאִישׁ֙ וְהָאִישׁ֩ וְלַאֲנָשִׁ֥ים וְלָאִ֤ישׁ וַֽאֲנָשָׁ֔יו וַֽאֲנָשָׁיו֙ וַאֲנָשִׁ֑ים וַאֲנָשִׁ֖ים וַאֲנָשִׁ֣ים וַאֲנָשִׁ֣ים ׀ וַאֲנָשִׁ֥ים וַאֲנָשִׁ֨ים וַאֲנָשֶֽׁיךָ׃ וַאֲנָשָֽׁיו׃ וַאֲנָשָׁ֔יו וַאֲנָשָׁ֖יו וַאֲנָשָׁ֗יו וַאֲנָשָׁ֛יו וַאֲנָשָׁ֜יו וַאֲנָשָׁ֧יו וַאֲנָשָׁיו֮ וַאֲנָשָׁ֨יו וָאִֽישׁ׃ וּבְאַנְשֵׁ֖י וּלְאִ֕ישׁ וּלְאִ֗ישׁ וּלְאִישָׁ֥הּ וּלְאַנְשֵׁיהֶ֔ם וּלְאַנְשֵׁיהֶ֣ם וּמֵאִישָֽׁהּ׃ ואיש ואיש־ ואיש׃ ואישה ואישה׃ ואנשי ואנשי־ ואנשיהם ואנשיהם׃ ואנשיו ואנשיו׃ ואנשיך׃ ואנשים ובאנשי והאיש והאנשים ולאיש ולאישה ולאנשיהם ולאנשים ומאישה׃ כְּ֭אִישׁ כְּאִ֕ישׁ כְּאִ֖ישׁ כְּאִ֣ישׁ כְּאִ֥ישׁ כְּאִישׁ֙ כְּאַנְשֵׁ֥י כָּאֲנָשִֽׁים׃ כָאִ֖ישׁ כאיש כאנשי כאנשים׃ לְאִ֑ישׁ לְאִ֔ישׁ לְאִ֖ישׁ לְאִ֗ישׁ לְאִ֜ישׁ לְאִ֣ישׁ לְאִ֤ישׁ לְאִ֥ישׁ לְאִ֨ישׁ לְאִֽישׁ׃ לְאִישִׁ֑י לְאִישֵׁ֖ךְ לְאִישָׁ֗הּ לְאִישָׁהּ֮ לְאִישׁ֙ לְאִישׁ־ לְאַנְשֵׁ֣י לְאַנְשֵׁ֥י לְמֵאִ֖ישׁ לְמֵאִ֣ישׁ לַֽאֲנָשִׁ֔ים לַֽאֲנָשִׁים֙ לַאֲנָשִֽׁים׃ לַאֲנָשִׁ֖ים לַאֲנָשֶׁ֥יךָ לַאֲנָשָׁ֜יו לָ֭אִישׁ לָֽאֲנָשִׁ֤ים לָאִ֔ישׁ לָאִ֖ישׁ לָאִ֜ישׁ לָאִ֣ישׁ לָאִ֤ישׁ לָאִ֥ישׁ לָאִ֨ישׁ לָאִישׁ֒ לָאִישׁ֙ לאיש לאיש־ לאיש׃ לאישה לאישי לאישך לאנשי לאנשיו לאנשיך לאנשים לאנשים׃ למאיש מֵ֝אִ֗ישׁ מֵ֤אִישׁ־ מֵֽהָאֲנָשִׁים֮ מֵאִ֑ישׁ מֵאִ֕ישׁ מֵאִ֖ישׁ מֵאִ֣ישׁ מֵאִ֥ישׁ מֵאִישָׁ֖הּ מֵאִישׁ֙ מֵאַנְשֵׁ֣י מֵאַנְשֵׁ֥י מֵאַנְשֵׁ֧י מאיש מאיש־ מאישה מאנשי מהאנשים ’ă·nā·šāw ’ă·nā·šay ’a·nă·šê ’ă·nā·še·hā ’ă·nā·še·ḵā ’ă·nā·šîm ’an·šê ’an·šê- ’ănāšāw ’ănāšay ’anăšê ’ănāšehā ’ănāšeḵā ’ănāšîm ’anšê ’anšê- ’e·ḥāṯ ’e·lep̄ ’ĕ·nō·wōš ’eḥāṯ ’elep̄ ’ĕnōwōš ’î·šāh ’î·šêḵ ’î·šî ’î·šîm ’î·šōw ’îš ’îš- ’îšāh ’îšêḵ ’îšî ’îšîm ’îšōw anaShai anaShav anaShei anaSheicha anaSheiha anaShim anShei bā’ănāšîm ḇa’ănāšîm bā’îš bā·’ă·nā·šîm ḇa·’ă·nā·šîm bā·’îš baanaShim baIsh bə’anšê bə’anšê- be’ĕnōwōš bə’îš ḇə’îš bə’îš- bə’îšāh bə·’an·šê bə·’an·šê- be·’ĕ·nō·wōš bə·’î·šāh bə·’îš ḇə·’îš bə·’îš- beanShei beeNoosh beIsh beiShah chaIsh eChat Elef eNoosh enoVosh hā’ănāšîm ha’ĕnōwōš ha’îš hā’îš hā’iššāh hā·’ă·nā·šîm ha·’ĕ·nō·wōš ha·’îš hā·’îš hā·’iš·šāh haanaShim Haenoosh haIsh haishShah Ish iShah isheCh iShi iShim iSho ishShah kā’ănāšîm ḵā’îš kā·’ă·nā·šîm ḵā·’îš kaanaShim kə’anšê kə’îš kə·’an·šê kə·’îš keanShei keIsh la’ănāšāw la’ănāšeḵā la’ănāšîm lā’ănāšîm lā’îš la·’ă·nā·šāw la·’ă·nā·še·ḵā la·’ă·nā·šîm lā·’ă·nā·šîm lā·’îš laanaShav laanaSheicha laanaShim laIsh lə’anšê lə’îš lə’îš- lə’îšāh lə’îšêḵ lə’îšî lə·’an·šê lə·’î·šāh lə·’î·šêḵ lə·’î·šî lə·’îš lə·’îš- lə·mê·’îš leanShei leIsh leiShah leiShech leiShi ləmê’îš lemeIsh mê’anšê mê’îš mê’îš- mê’îšāh mê·’an·šê mê·’î·šāh mê·’îš mê·’îš- mê·hā·’ă·nā·šîm meanShei mêhā’ănāšîm mehaanaShim meIsh meiShah ū·ḇə·’an·šê ū·lə·’an·šê·hem ū·lə·’î·šāh ū·lə·’îš ū·mê·’î·šāh ūḇə’anšê ūlə’anšêhem ūlə’îš ūlə’îšāh uleansheiHem uleIsh uleiShah ūmê’îšāh umeiShah uveanShei vaanaShav vaanaSheicha vaanaShim vaIsh veanShei veansheiHem vehaanaShim vehaIsh veIsh veiShah velaanaShim velaIsh wa’ănāšāw wa’ănāšeḵā wa’ănāšîm wā’îš wa·’ă·nā·šāw wa·’ă·nā·še·ḵā wa·’ă·nā·šîm wā·’îš wə’anšê wə’anšê- wə’anšêhem wə’îš wə’îš- wə’îšāh wə·’an·šê wə·’an·šê- wə·’an·šê·hem wə·’î·šāh wə·’îš wə·’îš- wə·hā·’ă·nā·šîm wə·hā·’îš wə·la·’ă·nā·šîm wə·lā·’îš wəhā’ănāšîm wəhā’îš wəla’ănāšîm wəlā’îš
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
375
Top of Page
Top of Page