זכריה 2

<< זכריה 2 >>
Zechariah 2 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ואשא עיני וארא והנה־איש ובידו חבל מדה׃ 2 ואמר אנה אתה הלך ויאמר אלי למד את־ירושלם לראות כמה־רחבה וכמה ארכה׃ 3 והנה המלאך הדבר בי יצא ומלאך אחר יצא לקראתו׃ 4 ויאמר אלו רץ דבר אל־הנער הלז לאמר פרזות תשב ירושלם מרב אדם ובהמה בתוכה׃ 5 ואני אהיה־לה נאם־יהוה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה׃ פ

6 הוי הוי ונסו מארץ צפון נאם־יהוה כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם נאם־יהוה׃ 7 הוי ציון המלטי יושבת בת־בבל׃ ס 8 כי כה אמר יהוה צבאות אחר כבוד שלחני אל־הגוים השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו׃ 9 כי הנני מניף את־ידי עליהם והיו שלל לעבדיהם וידעתם כי־יהוה צבאות שלחני׃ ס 10 רני ושמחי בת־ציון כי הנני־בא ושכנתי בתוכך נאם־יהוה׃ 11 ונלוו גוים רבים אל־יהוה ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי־יהוה צבאות שלחני אליך׃ 12 ונחל יהוה את־יהודה חלקו על אדמת הקדש ובחר עוד בירושלם׃

13 הס כל־בשר מפני יהוה כי נעור ממעון קדשו׃ ס


<< Zechariah 2 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible