תהילים 88

<< תהילים 88 >>
Psalm 88 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שיר מזמור לבני קרח למנצח על־מחלת לענות משכיל להימן האזרחי׃ יהוה אלהי ישועתי יום־צעקתי בלילה נגדך׃

2 תבוא לפניך תפלתי הטה־אזנך לרנתי׃

3 כי־שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו׃

4 נחשבתי עם־יורדי בור הייתי כגבר אין־איל׃

5 במתים חפשי כמו חללים ׀ שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃

6 תני בבור תחתיות במחשכים במצלות׃

7 עלי סמכה חמתך וכל־משבריך ענית סלה׃

8 הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא׃

9 עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל־יום שטחתי אליך כפי׃

10 הלמתים תעשה־פלא אם־רפאים יקומו ׀ יודוך סלה׃

11 היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון׃

12 היודע בחשך פלאך וצדקתך בארץ נשיה׃

13 ואני ׀ אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך׃

14 למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני׃

15 עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה׃

16 עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני׃

17 סבוני כמים כל־היום הקיפו עלי יחד׃

18 הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך׃


<< Psalm 88 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible