תהילים 83

<< תהילים 83 >>
Psalm 83 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שיר מזמור לאסף׃ אלהים אל־דמי־לך אל־תחרש ואל־תשקט אל׃

2 כי־הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש׃

3 על־עמך יערימו סוד ויתיעצו על־צפוניך׃

4 אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא־יזכר שם־ישראל עוד׃

5 כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו׃

6 אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים׃

7 גבל ועמון ועמלק פלשת עם־ישבי צור׃

8 גם־אשור נלוה עמם היו זרוע לבני־לוט סלה׃

9 עשה־להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון׃

10 נשמדו בעין־דאר היו דמן לאדמה׃

11 שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל־נסיכמו׃

12 אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים׃

13 א‍להי שיתמו כגלגל כקש לפני־רוח׃

14 כאש תבער־יער וכלהבה תלהט הרים׃

15 כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃

16 מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה׃

17 יבשו ויבהלו עדי־עד ויחפרו ויאבדו׃

18 וידעו כי־אתה שמך יהוה לבדך עליון על־כל־הארץ׃


<< Psalm 83 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible