תהילים 36

<< תהילים 36 >>
Psalm 36 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח ׀ לעבד־יהוה לדוד׃ נאם־פשע לרשע בקרב לבי אין־פחד אלהים לנגד עיניו׃

2 כי־החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא׃

3 דברי־פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב׃

4 און ׀ יחשב על־משכבו יתיצב על־דרך לא־טוב רע לא ימאס׃

5 יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד־שחקים׃

6 צדקתך ׀ כהררי־אל משפטך תהום רבה אדם־ובהמה תושיע יהוה׃

7 מה־יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃

8 ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃

9 כי־עמך מקור חיים באורך נראה־אור׃

10 משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי־לב׃

11 אל־תבואני רגל גאוה ויד־רשעים אל־תנדני׃

12 שם נפלו פעלי און דחו ולא־יכלו קום׃


<< Psalm 36 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible