תהילים 2

<< תהילים 2 >>
Psalm 2 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למה רגשו גוים ולאמים יהגו־ריק׃

2 יתיצבו ׀ מלכי־ארץ ורוזנים נוסדו־יחד על־יהוה ועל־משיחו׃

3 ננתקה את־מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו׃

4 יושב בשמים ישחק אדני ילעג־למו׃

5 אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו׃

6 ואני נסכתי מלכי על־ציון הר־קדשי׃

7 אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃

8 שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי־ארץ׃

9 תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם׃

10 ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ׃

11 עבדו את־יהוה ביראה וגילו ברעדה׃

12 נשקו־בר פן־יאנף ׀ ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשרי כל־חוסי בו׃


<< Psalm 2 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible