תהילים 17

<< תהילים 17 >>
Psalm 17 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 תפלה לדוד שמעה יהוה ׀ צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה׃

2 מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים׃

3 בחנת לבי ׀ פקדת לילה צרפתני בל־תמצא זמתי בל־יעבר־פי׃

4 לפעלות אדם בדבר שפתיך אני מרתי ארחות פריץ׃

5 תמך אשרי במעגלותיך בל־נמוטו פעמי׃

6 אני־קראתיך כי־תענני אל הט־אזנך לי שמע אמרתי׃

7 הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך׃

8 מרני כאישון בת־עין בצל כנפיך תסתירני׃

9 מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי׃

10 חלבמו סגרו פימו דברו בגאות׃

11 אשרינו עתה [סבבוני כ] (סבבונו ק) עיניהם ישיתו לנטות בארץ׃

12 דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים׃

13 קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך׃

14 ממתים ידך ׀ יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים [וצפינך כ] (וצפונך ק) תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם׃

15 אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך׃


<< Psalm 17 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible