תהילים 136

<< תהילים 136 >>
Psalm 136 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו׃

2 הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו׃

3 הודו לאדני האדנים כי לעלם חסדו׃

4 לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו׃

5 לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו׃

6 לרקע הארץ על־המים כי לעולם חסדו׃

7 לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו׃

8 את־השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו׃

9 את־הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו׃

10 למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו׃

11 ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו׃

12 ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו׃

13 לגזר ים־סוף לגזרים כי לעולם חסדו׃

14 והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו׃

15 ונער פרעה וחילו בים־סוף כי לעולם חסדו׃

16 למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו׃

17 למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו׃

18 ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו׃

19 לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו׃

20 ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו׃

21 ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו׃

22 נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו׃

23 בשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו׃

24 ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו׃

25 נתן לחם לכל־בשר כי לעולם חסדו׃

26 הודו לאל השמים כי לעולם חסדו׃


<< Psalm 136 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible