תהילים 127

<< תהילים 127 >>
Psalm 127 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שיר המעלות לשלמה אם־יהוה ׀ לא־יבנה בית שוא ׀ עמלו בוניו בו אם־יהוה לא־ישמר־עיר שוא ׀ שקד שומר׃

2 שוא לכם ׀ משכימי קום מאחרי־שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא׃

3 הנה נחלת יהוה בנים כר פרי הבטן׃

4 כחצים ביד־גבור כן בני הנעורים׃

5 אשרי הגבר אשר מלא את־אשפתו מהם לא־יבשו כי־ידברו את־אויבים בשער׃


<< Psalm 127 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible