תהילים 12

<< תהילים 12 >>
Psalm 12 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח על־השמינית מזמור לדוד׃ הושיעה יהוה כי־גמר חסיד כי־פסו אמונים מבני אדם׃

2 שוא ׀ ידברו איש את־רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃

3 יכרת יהוה כל־שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃

4 אשר אמרו ׀ ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃

5 משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃

6 אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃

7 אתה־יהוה תשמרם תצרנו ׀ מן־הדור זו לעולם׃

8 סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃


<< Psalm 12 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible