נחום 1

<< נחום 1 >>
Nahum 1 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי׃

2 אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו׃

3 יהוה ארך אפים [וגדול־ כ] (וגדל־כח ק) ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו׃

4 גוער בים ויבשהו וכל־הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃

5 הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל־ישבי בה׃

6 לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו׃

7 טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

8 ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף־חשך ׃

9 מה־תחשבון אל־יהוה כלה הוא עשה לא־תקום פעמים צרה׃

10 כי עד־סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא׃

11 ממך יצא חשב על־יהוה רעה יעץ בליעל׃ ס

12 כה ׀ אמר יהוה אם־שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד׃

13 ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק׃

14 וצוה עליך יהוה לא־יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך כי קלות׃ פ

15 הנה על־ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד [לעבור־ כ] (לעבר־בך ק) בליעל כלה נכרת׃


<< Nahum 1 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible