איכה 5

<< איכה 5 >>
Lamentations 5 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 זכר יהוה מה־היה לנו [הביט כ] (הביטה ק) וראה את־חרפתנו׃

2 נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים׃

3 יתומים היינו [אין כ] (ואין ק) אב אמתינו כאלמנות׃

4 מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו׃

5 על צוארנו נרדפנו יגענו [לא כ] (ולא ק) הונח־לנו׃

6 מצרים נתנו יד אשור לשבע לחם׃

7 אבתינו חטאו [אינם כ] (ואינם ק) [אנחנו כ] (ואנחנו ק) עונתיהם סבלנו׃

8 עבדים משלו בנו פרק אין מידם׃

9 בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר׃

10 עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב׃

11 נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה׃

12 שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו׃

13 בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו׃

14 זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם׃

15 שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו׃

16 נפלה עטרת ראשנו אוי־נא לנו כי חטאנו׃

17 על־זה היה דוה לבנו על־אלה חשכו עינינו׃

18 על הר־ציון ששמם שועלים הלכו־בו׃ פ

19 אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדר ודור׃

20 למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים׃

21 השיבנו יהוה ׀ אליך [ונשוב כ] (ונשובה ק) חדש ימינו כקדם׃

22 כי אם־מאס מאסתנו קצפת עלינו עד־מאד׃


<< Lamentations 5 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible