ישעה 52

<< ישעה 52 >>
Isaiah 52 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי ׀ בגדי תפארתך ירושלם עיר הקדש כי לא יוסיף יבא־בך עוד ערל וטמא׃

2 התנערי מעפר קומי שבי ירושלם [התפתחו כ] (התפתחי ק) מוסרי צוארך שביה בת־ציון׃ ס

3 כי־כה אמר יהוה חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו׃ 4 כי כה אמר אדני יהוה מצרים ירד־עמי בראשנה לגור שם ואשור באפס עשקו׃ 5 ועתה [מי־לי־ כ] (מה־לי־פה ק) נאם־יהוה כי־לקח עמי חנם [משלו כ] (משליו ק) יהילילו נאם־יהוה ותמיד כל־היום שמי מנאץ׃ 6 לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי־אני־הוא המדבר הנני׃

7 מה־נאוו על־ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך׃

8 קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב יהוה ציון׃

9 פצחו רננו יחדו חרבות ירושלם כי־נחם יהוה עמו גאל ירושלם׃

10 חשף יהוה את־זרוע קדשו לעיני כל־הגוים וראו כל־אפסי־ארץ את ישועת אלהינו׃ ס

11 סורו סורו צאו משם טמא אל־תגעו צאו מתוכה הברו נשאי כלי יהוה׃

12 כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי־הלך לפניכם יהוה ומאספכם אלהי ישראל׃ ס

13 הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד׃

14 כאשר שממו עליך רבים כן־משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם׃

15 כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא־ספר להם ראו ואשר לא־שמעו התבוננו׃


<< Isaiah 52 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible