ישעה 46

<< ישעה 46 >>
Isaiah 46 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 כרע בל קרס נבו היו עצביהם לחיה ולבהמה נשאתיכם עמוסות משא לעיפה׃

2 קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה׃ ס

3 שמעו אלי בית יעקב וכל־שארית בית ישראל העמסים מני־בטן הנשאים מני־רחם׃

4 ועד־זקנה אני הוא ועד־שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט׃ ס

5 למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה׃

6 הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף־ישתחוו ׃

7 ישאהו על־כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד ממקומו לא ימיש אף־יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו׃ ס

8 זכרו־זאת והתאששו השיבו פושעים על־לב׃

9 זכרו ראשנות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני׃

10 מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא־נעשו אמר עצתי תקום וכל־חפצי אעשה׃

11 קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש [עצתו כ] (עצתי ק) אף־דברתי אף־אביאנה יצרתי אף־אעשנה׃ ס

12 שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה׃

13 קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי׃ ס


<< Isaiah 46 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible