ישעה 38

<< ישעה 38 >>
Isaiah 38 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן־אמוץ הנביא ויאמר אליו כה־אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה׃ 2 ויסב חזקיהו פניו אל־הקיר ויתפלל אל־יהוה׃ 3 ויאמר אנה יהוה זכר־נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול׃ ס

4 ויהי דבר־יהוה אל־ישעיהו לאמר׃ 5 הלוך ואמרת אל־חזקיהו כה־אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את־תפלתך ראיתי את־דמעתך הנני יוסף על־ימיך חמש עשרה שנה׃ 6 ומכף מלך־אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על־העיר הזאת׃

7 וזה־לך האות מאת יהוה אשר יעשה יהוה את־הדבר הזה אשר דבר׃ 8 הנני משיב את־צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה׃ ס

9 מכתב לחזקיהו מלך־יהודה בחלתו ויחי מחליו׃

10 אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃

11 אמרתי לא־אראה יה יה בארץ החיים לא־אביט אדם עוד עם־יושבי חדל׃

12 דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד־לילה תשלימני׃

13 שויתי עד־בקר כארי כן ישבר כל־עצמותי מיום עד־לילה תשלימני׃

14 כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה־לי ערבני׃

15 מה־אדבר ואמר־לי והוא עשה אדדה כל־שנותי על־מר נפשי׃

16 אדני עליהם יחיו ולכל־בהן חיי רוחי ותחלימני והחיני׃

17 הנה לשלום מר־לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל־חטאי׃

18 כי לא שאול תודך מות יהללך לא־ישברו יורדי־בור אל־אמתך׃

19 חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל־אמתך׃

20 יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל־ימי חיינו על־בית יהוה׃

21 ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על־השחין ויחי׃ 22 ויאמר חזקיהו מה אות כי אעלה בית יהוה׃ ס


<< Isaiah 38 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible