ישעה 21

<< ישעה 21 >>
Isaiah 21 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 משא מדבר־ים כסופות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ נוראה׃

2 חזות קשה הגד־לי הבוגד ׀ בוגד והשודד ׀ שודד עלי עילם צורי מדי כל־אנחתה השבתי׃

3 על־כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות׃

4 תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה׃

5 ערך השלחן צפה הצפית אכול שתה קומו השרים משחו מגן׃ פ

6 כי כה אמר אלי אדני לך העמד המצפה אשר יראה יגיד׃

7 וראה רכב צמד פרשים רכב חמור רכב גמל והקשיב קשב רב־קשב׃

8 ויקרא אריה על־מצפה ׀ אדני אנכי עמד תמיד יומם ועל־משמרתי אנכי נצב כל־הלילות׃

9 והנה־זה בא רכב איש צמד פרשים ויען ויאמר נפלה נפלה בבל וכל־פסילי אלהיה שבר לארץ׃

10 מדשתי ובן־גרני אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלהי ישראל הגדתי לכם׃ ס

11 משא דומה אלי קרא משעיר שמר מה־מלילה שמר מה־מליל׃

12 אמר שמר אתה בקר וגם־לילה אם־תבעיון בעיו שבו אתיו׃ ס

13 משא בערב ביער בערב תלינו ארחות דדנים׃

14 לקראת צמא התיו מים ישבי ארץ תימא בלחמו קדמו נדד׃

15 כי־מפני חרבות נדדו מפני ׀ חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני כבד מלחמה׃ ס

16 כי־כה אמר אדני אלי בעוד שנה כשני שכיר וכלה כל־כבוד קדר׃ 17 ושאר מספר־קשת גבורי בני־קדר ימעטו כי יהוה אלהי־ישראל דבר׃ ס


<< Isaiah 21 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible