בראשית 5

<< בראשית 5 >>
Genesis 5 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו׃ 2 זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את־שמם אדם ביום הבראם׃ ס

3 ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את־שמו שת׃ 4 ויהיו ימי־אדם אחרי הולידו את־שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות׃ 5 ויהיו כל־ימי אדם אשר־חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת׃ ס

6 ויחי־שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את־אנוש׃ 7 ויחי־שת אחרי הולידו את־אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 8 ויהיו כל־ימי־שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת׃ ס

9 ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את־קינן׃ 10 ויחי אנוש אחרי הולידו את־קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 11 ויהיו כל־ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת׃ ס

12 ויחי קינן שבעים שנה ויולד את־מהללאל׃ 13 ויחי קינן אחרי הולידו את־מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 14 ויהיו כל־ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת׃ ס

15 ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את־ירד׃ 16 ויחי מהללאל אחרי הולידו את־ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 17 ויהיו כל־ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת׃ ס

18 ויחי־ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את־חנוך׃ 19 ויחי־ירד אחרי הולידו את־חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 20 ויהיו כל־ימי־ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃ פ

21 ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את־מתושלח׃ 22 ויתהלך חנוך את־האלהים אחרי הולידו את־מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 23 ויהי כל־ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה׃ 24 ויתהלך חנוך את־האלהים ואיננו כי־לקח אתו אלהים׃ פ

25 ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את־למך׃ 26 ויחי מתושלח אחרי הולידו את־למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 27 ויהיו כל־ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃ פ

28 ויחי־למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן׃ 29 ויקרא את־שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן־האדמה אשר אררה יהוה׃ 30 ויחי־למך אחרי הולידו את־נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות׃ 31 ויהי כל־ימי־למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת׃ ס

32 ויהי־נח בן־חמש מאות שנה ויולד נח את־שם את־חם ואת־יפת׃


<< Genesis 5 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible