יחזקאל 19

<< יחזקאל 19 >>
Ezekiel 19 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ואתה שא קינה אל־נשיאי ישראל׃

2 ואמרת מה אמך לביא בין אריות רבצה בתוך כפרים רבתה גוריה׃

3 ותעל אחד מגריה כפיר היה וילמד לטרף־טרף אדם אכל׃

4 וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל־ארץ מצרים׃

5 ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שמתהו׃

6 ויתהלך בתוך־אריות כפיר היה וילמד לטרף־טרף אדם אכל׃

7 וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשם ארץ ומלאה מקול שאגתו׃

8 ויתנו עליו גוים סביב ממדינות ויפרשו עליו רשתם בשחתם נתפש׃

9 ויתנהו בסוגר בחחים ויבאהו אל־מלך בבל יבאהו במצדות למען לא־ישמע קולו עוד אל־הרי ישראל׃ פ

10 אמך כגפן בדמך על־מים שתולה פריה וענפה היתה ממים רבים׃

11 ויהיו־לה מטות עז אל־שבטי משלים ותגבה קומתו על־בין עבתים וירא בגבהו ברב דליתיו׃

12 ותתש בחמה לארץ השלכה ורוח הקדים הוביש פריה התפרקו ויבשו מטה עזה אש אכלתהו׃

13 ועתה שתולה במדבר בארץ ציה וצמא׃

14 ותצא אש ממטה בדיה פריה אכלה ולא־היה בה מטה־עז שבט למשול קינה היא ותהי לקינה׃ פ


<< Ezekiel 19 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible