Isaiah 31:4
New International Version
This is what the LORD says to me: "As a lion growls, a great lion over its prey-- and though a whole band of shepherds is called together against it, it is not frightened by their shouts or disturbed by their clamor-- so the LORD Almighty will come down to do battle on Mount Zion and on its heights.

New Living Translation
But this is what the LORD has told me: "When a strong young lion stands growling over a sheep it has killed, it is not frightened by the shouts and noise of a whole crowd of shepherds. In the same way, the LORD of Heaven's Armies will come down and fight on Mount Zion.

English Standard Version
For thus the LORD said to me, “As a lion or a young lion growls over his prey, and when a band of shepherds is called out against him he is not terrified by their shouting or daunted at their noise, so the LORD of hosts will come down to fight on Mount Zion and on its hill.

Berean Study Bible
For this is what the LORD has said to me: “Like a lion roaring or a young lion over its prey—and though a band of shepherds is called out against it, it is not terrified by their shouting or subdued by their clamor—so the LORD of Hosts will come down to do battle on Mount Zion and its heights.

New American Standard Bible
For thus says the LORD to me, "As the lion or the young lion growls over his prey, Against which a band of shepherds is called out, And he will not be terrified at their voice nor disturbed at their noise, So will the LORD of hosts come down to wage war on Mount Zion and on its hill."

King James Bible
For thus hath the LORD spoken unto me, Like as the lion and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them: so shall the LORD of hosts come down to fight for mount Zion, and for the hill thereof.

Holman Christian Standard Bible
For this is what the LORD said to me: As a lion or young lion growls over its prey when a band of shepherds is called out against it, and is not terrified by their shouting or subdued by their noise, so the LORD of Hosts will come down to fight on Mount Zion and on its hill.

International Standard Version
For this is what the LORD told me: "Just as a lion or a young lion growls over his objects of prey, — even when a whole band of shepherds is called out against it, it is not alarmed at their shouting or disturbed by their clamor— so the LORD of the Heavenly Armies will come down to do battle on Mount Zion and on its hill.

NET Bible
Indeed, this is what the LORD says to me: "The LORD will be like a growling lion, like a young lion growling over its prey. Though a whole group of shepherds gathers against it, it is not afraid of their shouts or intimidated by their yelling. In this same way the LORD who commands armies will descend to do battle on Mount Zion and on its hill.

GOD'S WORD® Translation
This is what the LORD said to me: A lion, even a young lion, growls over its prey when a crowd of shepherds is called to fight it. It isn't frightened by their voices or disturbed by the noise they make. So the LORD of Armies will come to fight for Mount Zion and its hill.

Jubilee Bible 2000
For thus has the LORD spoken unto me, Like the lion and the young lion roaring on his prey, even if a multitude of shepherds come forth against him, he will not be afraid of their voices, nor abase himself for the noise of them: so shall the LORD of the hosts come down to fight for Mount Zion and for his hill.

King James 2000 Bible
For thus has the LORD spoken unto me, Like the lion and the young lion roaring over his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voice, nor disturbed by the noise of them: so shall the LORD of hosts come down to fight for mount Zion, and for its hill.

American King James Version
For thus has the LORD spoken to me, Like as the lion and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them: so shall the LORD of hosts come down to fight for mount Zion, and for the hill thereof.

American Standard Version
For thus saith Jehovah unto me, As the lion and the young lion growling over his prey, if a multitude of shepherds be called forth against him, will not be dismayed at their voice, nor abase himself for the noise of them: so will Jehovah of hosts come down to fight upon mount Zion, and upon the hill thereof.

Douay-Rheims Bible
For thus saith the Lord to me: Like as the lion roareth, and the lion's whelp upon his prey, and when a multitude of shepherds shall come against him, he will not fear at their voice, nor be afraid of their multitude: so shall the Lord of hosts come down to fight upon mount Sion, and upon the hill thereof.

Darby Bible Translation
For thus hath Jehovah said unto me: Like as the lion and the young lion growling over his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, is not afraid of their voice, nor giveth way before the multitude of them; so will Jehovah of hosts come down to war upon mount Zion, and on the hill thereof.

English Revised Version
For thus saith the LORD unto me, Like as when the lion growleth and the young lion over his prey, if a multitude of shepherds be called forth against him, he will not be dismayed at their voice, nor abase himself for the noise of them: so shall the LORD of hosts come down to fight upon mount Zion, and upon the hill thereof.

Webster's Bible Translation
For thus hath the LORD spoken to me, As the lion and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them: so will the LORD of hosts come down to fight for mount Zion, and for the hill thereof.

World English Bible
For thus says Yahweh to me, "As the lion and the young lion growling over his prey, if a multitude of shepherds is called together against him, will not be dismayed at their voice, nor abase himself for the noise of them, so Yahweh of Armies will come down to fight on Mount Zion and on its heights.

Young's Literal Translation
For thus said Jehovah unto me: 'As growl doth the lion and the young lion over his prey, Called against whom is a multitude of shepherds, From their voice he is not affrighted, And from their noise he is not humbled; So come down doth Jehovah of Hosts To war on mount Zion, and on her height.

Jesaja 31:4 Afrikaans PWL
want so sê יהוה vir my: “Soos die leeu of die jong leeu grom oor sy prooi wanneer ’n groep herders teen hom uitgeroep word, sal hy nie beangs wees vir hulle stem of omgekrap wees oor hulle geraas nie, só sal יהוה-Tzva’ot afkom om oorlog te maak vir die berg Tziyon en sy heuwel.”

Isaia 31:4 Albanian
Sepse kështu më ka thënë Zoti: "Ashtu si luani apo luanesha vrumbullin mbi prenë e vet (kur kundër tij është mbledhur një numër i madh barinjsh dhe ai nuk ka frikë nga britmat e tyre dhe as trëmbet nga zhurma e tyre), kështu do të zbresë Zoti i ushtrive për të luftuar në malin e Sionit dhe në kodrën e tij.

ﺃﺷﻌﻴﺎء 31:4 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه هكذا قال لي الرب كما يهر فوق فريسته الاسد والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة وهو لا يرتاع من صوتهم ولا يتذلل لجمهورهم هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن اكمتها.

Dyr Ieseien 31:4 Bavarian
Yso haat myr s dyr Trechtein gsait: Wie ayn Leeb, ayn Welf, bei dyr Beuttn ligt und gront und si von non so vil Hirtn, wo plerrnd, nit drausbringen laasst, yso ist dyr Hörerherr, wenn yr abhersteigt, um auf n Zien, seinn Berg, seinn Strauß auszfechtn.

Исая 31:4 Bulgarian
Защото така ми казва Господ: Както лъвът, даже младият лъв, ръмжи над лова си, Когато се свикат против него множество овчари, Но не се плаши от гласа им, Нито се сгърчва от шума им, Така Господ на Силите ще слезе; За да воюва за хълма на Сион И за неговата възвишеност.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶和華對我如此說:「獅子和少壯獅子護食咆哮,就是喊許多牧人來攻擊牠,牠總不因他們的聲音驚惶,也不因他們的喧嘩縮伏。如此,萬軍之耶和華也必降臨在錫安山岡上爭戰。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶和华对我如此说:“狮子和少壮狮子护食咆哮,就是喊许多牧人来攻击它,它总不因他们的声音惊惶,也不因他们的喧哗缩伏。如此,万军之耶和华也必降临在锡安山冈上争战。

以 賽 亞 書 31:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 和 華 對 我 如 此 說 : 獅 子 和 少 壯 獅 子 護 食 咆 哮 , 就 是 喊 許 多 牧 人 來 攻 擊 他 , 他 總 不 因 他 們 的 聲 音 驚 惶 , 也 不 因 他 們 的 喧 嘩 縮 伏 。 如 此 , 萬 軍 之 耶 和 華 也 必 降 臨 在 錫 安 山 岡 上 爭 戰 。

以 賽 亞 書 31:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 和 华 对 我 如 此 说 : 狮 子 和 少 壮 狮 子 护 食 咆 哮 , 就 是 喊 许 多 牧 人 来 攻 击 他 , 他 总 不 因 他 们 的 声 音 惊 惶 , 也 不 因 他 们 的 喧 哗 缩 伏 。 如 此 , 万 军 之 耶 和 华 也 必 降 临 在 锡 安 山 冈 上 争 战 。

Isaiah 31:4 Croatian Bible
Da, ovako mi reče Jahve: Kao što lav ili lavić nad plijenom reži, pa i kad se strči na njega mnoštvo pastira, on se ne prepada vike njihove, nit' za njihovu graju mari - tako će Jahve nad Vojskama sići da vojuje za goru Sion, za visinu njezinu.

Izaiáše 31:4 Czech BKR
Nebo tak řekl Hospodin ke mně: Jako když lev řve aneb lvíče nad loupeží svou, proti němuž byl-li by svolán houf pastýřů, křiku jejich se neděsí, aniž se pro hluk jejich koří: tak sstoupí Hospodin zástupů, aby bojoval o horu Sion, a o pahrbek její.

Esajas 31:4 Danish
Thi saa sagde HERREN til mig: Som en Løve knurrer, en Ungløve over sit Rov, og ikke, naar Hyrdernes Flok kaldes hid imod den, skræmmes af Skriget eller viger for Larmen, saa stiger Hærskarers HERRE ned til Kamp paa Zions Bjerg og Høj.

Jesaja 31:4 Dutch Staten Vertaling
Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd: Gelijk als een leeuw, en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer schoon een volle menigte der herderen samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem niet, en vernedert zich niet vanwege hun veelheid; alzo zal de HEERE der heirscharen nederdalen, om te strijden voor den berg Sions en voor haar heuvel.

Swete's Septuagint
ὅτι οὕτως εἶπέν μοι Κύριος Ὃν τρόπον βοήσῃ ὁ λέων ἢ ὁ σκύμνος ἐπὶ τῇ θήρᾳ ᾗ ἔλαβεν, καὶ κεκράξῃ ἐπ᾽ αὐτῇ ἕως ἐμπλησθῇ τὰ ὄρη τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἡττήθησαν καὶ τὸ πλῆθος τοῦ θυμοῦ ἐπτοήθησαν, οὕτως καταβήσεται Κύριος σαβαὼθ ἐπιστρατεῦσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σειών, ἐπὶ τὰ ὄρη αὐτῆς.

Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י כֹ֣ה אָֽמַר־יְהוָ֣ה ׀ אֵלַ֡י כַּאֲשֶׁ֣ר יֶהְגֶּה֩ הָאַרְיֵ֨ה וְהַכְּפִ֜יר עַל־טַרְפֹּ֗ו אֲשֶׁ֨ר יִקָּרֵ֤א עָלָיו֙ מְלֹ֣א רֹעִ֔ים מִקֹּולָם֙ לֹ֣א יֵחָ֔ת וּמֵֽהֲמֹונָ֖ם לֹ֣א יַֽעֲנֶ֑ה כֵּ֗ן יֵרֵד֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות לִצְבֹּ֥א עַל־הַר־צִיֹּ֖ון וְעַל־גִּבְעָתָֽהּ׃

WLC (Consonants Only)
כי כה אמר־יהוה ׀ אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על־טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא על־הר־ציון ועל־גבעתה׃

Aleppo Codex
ד כי כה אמר יהוה אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא על הר ציון ועל גבעתה

Ézsaiás 31:4 Hungarian: Karoli
Mert így szólott az Úr hozzám: A mint mormol az oroszlán és az oroszlánkölyök zsákmánya mellett, a mely ellen összehívatnak a pásztorok sereggel, és szavoktól õ meg nem retten, és meg nem ijed sokaságuktól: így száll alá a seregek Ura, hogy hadakozzék a Sion hegyén és halmán!

Jesaja 31:4 Esperanto
CXar tiele diris al mi la Eternulo:Kiel leono aux leonido blekegas super sia rabajxo, kaj, se ecx oni kunevokus kontraux gxin multon da pasxtistoj, gxi ne timas ilian vocxon kaj ne humiligxas antaux ilia bruado, tiel la Eternulo Cebaot malsupreniros, por batali pro la monto Cion kaj pro gxia altajxo.

JESAJA 31:4 Finnish: Bible (1776)
Sillä näin sanoo Herra minulle: niinkuin jalopeura ja nuori jalopeura kiljuu saaliinsa päällä, kuin paimenten joukko on kokoontunut sitä vastaan, ei peljästy heidän huudostansa, eikä hämmästy vaikka heitä monta on: juuri niin on Herra Zebaot menevä alas sotimaan Zionin vuorella ja sen korkeudella.

Ésaïe 31:4 French: Darby
Car ainsi m'a dit l'Eternel: Comme le lion, le jeune lion, contre lequel une troupe de bergers est convoquee, rugit sur sa proie, ne s'effraie pas à leur voix, et ne cede pas devant leur multitude, ainsi l'Eternel des armees descendra pour combattre sur la montagne se Sion et sur sa colline.

Ésaïe 31:4 French: Louis Segond (1910)
Car ainsi m'a parlé l'Eternel: Comme le lion, comme le lionceau rugit sur sa proie, Et, malgré tous les bergers rassemblés contre lui, Ne se laisse ni effrayer par leur voix, Ni intimider par leur nombre; De même l'Eternel des armées descendra Pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline.

Ésaïe 31:4 French: Martin (1744)
Mais ainsi m'a dit l'Eternel; Comme le lion et le lionceau rugit sur sa proie, et quoiqu'on appelle contre lui un grand nombre de bergers, il n'est point effrayé pour leur cri, et ne s'abaisse point pour leur bruit; ainsi l'Eternel des armées descendra pour combattre en faveur de la montagne de Sion, et de son coteau.

Jesaja 31:4 German: Modernized
Denn so spricht der HERR zu mir: Gleichwie ein Löwe und ein junger Löwe brüllet über seinem Raube, wenn der Hirten Menge ihn anschreiet, so erschrickt er vor ihrem Geschrei nicht und ist ihm auch nicht leid vor ihrer Menge: also wird der HERR Zebaoth herniederfahren, zu streiten auf dem Berge Zion und auf seinem Hügel.

Jesaja 31:4 German: Luther (1912)
Denn so spricht der HERR zu mir: Gleichwie ein Löwe und ein junger Löwe brüllt über seinen Raub, wenn der Hirten Menge ihn anschreit, so erschrickt er vor ihrem Geschrei nicht und ist ihm auch nicht leid vor ihrer Menge: also wird der HERR Zebaoth herniederfahren, zu streiten auf dem Berge Zion und auf seinem Hügel.

Jesaja 31:4 German: Textbibel (1899)
Denn so hat Jahwe zu mir gesprochen: Wie ein Löwe, ein junger Löwe, über seiner Beute knurrt - eine Masse Hirten hat man gegen ihn aufgeboten, aber vor ihrem Geschrei erschrickt er nicht und von ihrem Lärmen läßt er sich nicht anfechten - so wird Jahwe der Heerscharen zur Heerfahrt auf den Berg Zion und auf seine Höhe herniederfahren.

Isaia 31:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché così m’ha detto l’Eterno: Come il leone o il leoncello rugge sulla sua preda, e benché una folla di pastori gli sia chiamata contro non si spaventa alla lor voce né si lascia intimidire dallo strepito che fanno, così scenderà l’Eterno degli eserciti a combattere sul monte Sion e sul suo colle.

Isaia 31:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma, così mi ha detto il Signore: Siccome il leone ed il leoncello freme sopra la preda; e benchè si raduni a grida una moltitudine di pastori contro a lui, non però si spaventa per le lor grida, e non si umilia per lo strepito loro; così scenderà il Signor degli eserciti, per guerreggiare per lo monte di Sion, e per lo colle di essa.

YESAYA 31:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena firman Tuhan kepadaku demikian ini: Seperti seekor singa, yaitu seekor singa ganas, menikas akan mangsanya, jikalau suatu perhimpunan gembala sekalipun bergaduh-gaduh akan dia, tiada juga ia terkejut oleh bunyi suaranya dan tiada gentar akan pergaduhan mereka itu, demikianpun Tuhan serwa sekalian alam akan turun kelak hendak berperang karena gunung Sion dan karena bukitnya.

이사야 31:4 Korean
여호와께서 이같이 내게 이르시되 큰 사자나 젊은 사자가 그 식물을 움키고 으르렁거릴 때에 그것을 치려고 여러 목자가 불려 왔다 할지라도 그것이 그들의 소리로 인하여 놀라지 아니할 것이요 그들의 떠듦을 인하여 굴복지 아니할 것이라 이와 같이 나 만군의 여호와가 강림하여 시온산과 그 영위에서 싸울 것이며

Isaias 31:4 Latin: Vulgata Clementina
Quia hæc dicit Dominus ad me : Quomodo si rugiat leo et catulus leonis super prædam suam ; et cum occurrerit ei multitudo pastorum, a voce eorum non formidabit, et a multitudine eorum non pavebit : sic descendet Dominus exercituum ut prælietur super montem Sion et super collem ejus.

Izaijo knyga 31:4 Lithuanian
Taip Viešpats pasakė man: “Kaip liūtas ar jaunas liūtukas urzgia prie savo grobio ir neišsigąsta, kai prie jo artėja piemenų būrys šūkaudamas, ir jų nebijo, taip kareivijų Viešpats nusileis kovoti dėl Siono kalno ir jo aukštumos.

Isaiah 31:4 Maori
Ko ta Ihowa kupu hoki tenei ki ahau, Ka rite ki te raiona, ki te kuao raiona e hamama ana ki tana tupapaku, i te mea ka karangarangatia nga hepara tokomaha ki a ia, kahore ona wehi ki to ratou reo, e kore ano ia e whakaririka ki to ratou ngangau; ka pera ano te haerenga iho o Ihowa o nga mano ki te whawhai ki runga ki Maunga Hiona me to reira pukepuke.

Esaias 31:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For så sa Herren til mig: Likesom en løve, en ungløve, knurrer over sitt rov, om en hel flokk hyrder kalles sammen mot den, og ikke skremmes av deres skrik og ikke blir redd for den støi de gjør, således skal Herren, hærskarenes Gud, fare ned for å stride mot Sions berg og mot Jerusalem-haugen.

Isaías 31:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque así me dice el SEÑOR: Tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa, contra el que se reúne una multitud de pastores, y no se atemoriza de sus voces ni se acobarda por su multitud, así descenderá el SEÑOR de los ejércitos para combatir sobre el monte Sion y sobre su collado.

Isaías 31:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque así me dice el SEÑOR: "Tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa, Contra el que se reúne una multitud de pastores, Pero que no se atemoriza de sus voces ni se acobarda por su multitud, Así descenderá el SEÑOR de los ejércitos para combatir sobre el Monte Sion y sobre su colina."

Isaías 31:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: Como el león y el cachorro del león ruge sobre su presa, y si se reúne contra él cuadrilla de pastores, no se espantará de sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos; así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear por el monte de Sión, y por su collado.

Isaías 31:4 Spanish: Reina Valera 1909
Porque Jehová me dijo á mí de esta manera: Como el león y el cachorro del león brama sobre su presa, y si se llega contra él cuadrilla de pastores, no temerá por sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos: así Jehová de los ejércitos descenderá á

Isaías 31:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque el SEÑOR me dijo a mí de esta manera: Como el león, y el cachorro del león, brama sobre su presa, contra el cual, si se llega cuadrilla de pastores, no temerá por sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos; así el SEÑOR de los ejércitos descenderá a pelear por el Monte de Sion, y por su collado.

Isaías 31:4 Bíblia King James Atualizada Português
Porque assim me declarou Yahweh: “Assim como quando o leão, o leão grande e forte, ruge sobre a presa, e, quando se reúnem muitos pastores contra eles, não se assustam com sua voz nem se intimidam com sua gritaria, assim o SENHOR dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Tsión, Sião, e sobre a sua colina.

Isaías 31:4 Portugese Bible
Pois assim me diz o Senhor: Como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, e quando se convoca contra eles uma multidão de pastores não se espantam das suas vozes, nem se abstem pelo seu alarido, assim o Senhor dos exércitos descerá, para pelejar sobre o monte Sião, e sobre o seu outeiro.   

Isaia 31:4 Romanian: Cornilescu
Căci aşa mi -a vorbit Domnul: ,,Cum mugeşte leul şi puiul de leu asupra prăzii, în ciuda tuturor păstorilor strînşi împotriva lui, şi nu se înspăimîntă de glasul lor, nici nu se sperie de numărul lor, aşa Se va pogorî şi Domnul oştirilor să lupte pe muntele Sionului şi pe dealul lui.

Исаия 31:4 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимен, ревущий над своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит, – так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его.

Исаия 31:4 Russian koi8r
Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимен, ревущий над своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит, --так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его.

Jesaja 31:4 Swedish (1917)
Ty så har HERREN sagt till mig: Såsom ett lejon ryter, ett ungt lejon över sitt rov, och icke skrämmes bort av herdarnas rop eller rädes för deras larm, när de i mängd samlas dit, så skall HERREN Sebaot fara ned för att strida på Sions berg och uppe på dess höjd.

Isaiah 31:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, Kung paano na ang leon at ang batang leon ay umuungal sa kaniyang huli, pagka ang karamihan ng mga pastor ay nagpipisan laban sa kaniya, na hindi siya matatakot sa kanilang tinig, o maduduwag man dahil sa ingay nila: gayon bababa ang Panginoon ng mga hukbo sa bundok ng Sion, at sa burol niyaon upang makipaglaban.

อิสยาห์ 31:4 Thai: from KJV
เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ว่า "ดังสิงโตหรือสิงโตหนุ่มคำรามอยู่เหนือเหยื่อของมัน และเมื่อเขาเรียกผู้เลี้ยงแกะหมู่หนึ่งมาสู้มัน มันจะไม่คร้ามกลัวต่อเสียงของเขาทั้งหลาย หรือย่อย่นต่อเสียงอึงคะนึงของเขา ดั่งนั้นแหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะเสด็จลงมาเพื่อสู้รบเพื่อภูเขาศิโยนและเพื่อเนินเขาของมัน

Yeşaya 31:4 Turkish
Çünkü RAB bana dedi ki,
‹‹Avının başında homurdanan aslan
Bir araya çağrılan çobanlar topluluğunun
Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi,
Her Şeye Egemen RAB de
Siyon Dağının doruğuna inip savaşacak.

EÂ-sai 31:4 Vietnamese (1934)
Vì Ðức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vầy: Như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi và gầm thét, mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ; đồng một thể ấy, Ðức Giê-hô-va vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Si-ôn và trên đồi nó.

Isaiah 31:3
Top of Page
Top of Page