What Can Wash Away My Stain.
1
Ikta kumtux mash siah
Konaway nesika masat-chie,
Ikta kumtux mamook delate
Konaway nesika tumtum.

Kopet Jesus pilpil
Wash nika kaw-kwa snow;
O hyas klosh pilpil,
Halo hul-oima ikta.

2
Ikta mamook Jesus mash
An-kutte yahka pilpil?
Yahka tikke mamook delate
Konaway nesika tumtum.

39 have you been to
Top of Page
Top of Page