3114. יוֹיָרִיב (Yoyarib)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3114. יוֹיָרִיב (Yoyarib) — 5 Occurrences

Ezra 8:16
HEB: וְלִמְשֻׁלָּ֖ם רָאשִׁ֑ים וּלְיוֹיָרִ֥יב וּלְאֶלְנָתָ֖ן מְבִינִֽים׃
KJV: chief men; also for Joiarib, and for Elnathan,
INT: and Meshullam leading Joiarib and Elnathan teachers

Nehemiah 11:5
HEB: עֲדָיָ֧ה בֶן־ יוֹיָרִ֛יב בֶּן־ זְכַרְיָ֖ה
KJV: the son of Joiarib, the son
INT: of Adaiah the son of Joiarib the son of Zechariah

Nehemiah 11:10
HEB: יְדַֽעְיָ֥ה בֶן־ יוֹיָרִ֖יב יָכִֽין׃
KJV: Jedaiah the son of Joiarib, Jachin.
INT: Jedaiah the son of Joiarib Jachin

Nehemiah 12:6
HEB: שְׁמַֽעְיָ֥ה וְיוֹיָרִ֖יב יְדַֽעְיָֽה׃
KJV: Shemaiah, and Joiarib, Jedaiah,
INT: Shemaiah and Joiarib Jedaiah

Nehemiah 12:19
HEB: וּלְיוֹיָרִ֣יב מַתְּנַ֔י לִֽידַֽעְיָ֖ה
KJV: And of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah,
INT: Joiarib Mattenai of Jedaiah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page