1446. גְּדוֹר (Gedor or Gedor)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 1446. גְּדוֹר (Gedor or Gedor) — 7 Occurrences

Joshua 15:58
HEB: בֵּֽית־ צ֖וּר וּגְדֽוֹר׃
NAS: Halhul, Beth-zur and Gedor,
KJV: Halhul, Bethzur, and Gedor,
INT: Halhul Beth-zur and Gedor

1 Chronicles 4:4
HEB: וּפְנוּאֵל֙ אֲבִ֣י גְדֹ֔ר וְעֵ֖זֶר אֲבִ֣י
NAS: [was] the father of Gedor, and Ezer
KJV: the father of Gedor, and Ezer
INT: Penuel the father of Gedor and Ezer the father

1 Chronicles 4:18
HEB: יֶ֨רֶד אֲבִ֤י גְדוֹר֙ וְאֶת־ חֶ֙בֶר֙
NAS: the father of Gedor, and Heber
KJV: the father of Gedor, and Heber
INT: Jered the father of Gedor and Heber the father

1 Chronicles 4:39
HEB: וַיֵּלְכוּ֙ לִמְב֣וֹא גְדֹ֔ר עַ֖ד לְמִזְרַ֣ח
NAS: to the entrance of Gedor, even
KJV: to the entrance of Gedor, [even] unto the east side
INT: went to the entrance of Gedor even to the east

1 Chronicles 8:31
HEB: וּגְד֥וֹר וְאַחְי֖וֹ וָזָֽכֶר׃
NAS: Gedor, Ahio and Zecher.
KJV: And Gedor, and Ahio, and Zacher.
INT: Gedor Ahio and Zecher

1 Chronicles 9:37
HEB: וּגְד֣וֹר וְאַחְי֔וֹ וּזְכַרְיָ֖ה
NAS: Gedor, Ahio, Zechariah
KJV: And Gedor, and Ahio, and Zechariah,
INT: Gedor Ahio Zechariah

1 Chronicles 12:8
HEB: יְרֹחָ֖ם מִן־ הַגְּדֽוֹר׃
INT: afflicted Jeroham Gedor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page