2 Летописи 8
Bulgarian
1А когато се свършиха двадесетте години, в които Соломон построи Господния дом и своята къща, 2Соломон съгради [изново] градовете, които Хирам му бе дал, и засели в тях израилтяни.

3И Соломон отиде в Емат-сова и преодоля над него. 4И съгради Тадмор в пустата [част над Юдовата] земя, и всичките градове за житниците, които съгради в Емат. 5Съгради още горния Веторон и долния Веторон, градове укрепени със стени, порти и лостове, 6и Ваалат и всичките градове, в които Соломон имаше житници, и всичките градове за колесниците, и градовете за конниците, и все що пожела Соломон да съгради в Ерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си.

7А относно всичките люде, които останаха от хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците, които не бяха от Израиля, 8от техните потомци, останали подир тях в земята, които израилтяните не бяха изтребили, от тях Соломон събра набор [за задължителни работници, каквито са] и до днес. 9Но от израилтяните Соломон не направи никого слуга за работата си; а те бяха военните мъже, и главните му военачалници, и началниците на колесниците му и на конниците му; 10тоже те бяха главните началници, които имаше цар Соломон (двеста и петдесет души), които началствуваха над людете.

11Тогава Соломон възведе Фараоновата дъщеря от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото рече: Жена ми да не живее в къщата на Израилевия цар Давида, понеже местата, в които е влизал Господният ковчег, са свети.

12Тогава Соломон [почна да] принася всеизгаряния Господу на Господния олтар, който бе издигнал пред трема, 13като принасяше потребното за всеки ден според Моисеевата заповед, в съботите, на новолунията и на празниците, които ставаха три пъти в годината,- на празника на безквасните [хлябове], на празника на седмиците и на празника на шатроразпъването.

14И според наредбата на баща си Давида, постави отредите на свещениците на службата им, и левитите на заръчаното за тях, да пеят и да служат пред свещениците, според както беше потребно за всеки ден, и вратарите според отредите им на всяка порта; защото такава бе заповедта от Божия човек Давид. 15И в нищо не се отклониха от царската заповед относно свещениците и левитите, нито относно съкровищата.

16А цялата Соломонова работа беше предварително приготвена, от деня, когато се положи основата на Господния дом докле се свърши. [Така] се свърши Господният дом.

17Тогава Соломон отиде в Есион-гавер и в Елот, на морския бряг в едомската земя. 18И Хирам му прати, под грижата на слугите си, кораби и опитни морски слуги, та отидоха със Соломоновите слуги в Офир; и от там взеха четиристотин и петдесет таланта злато та го донесоха на цар Соломона.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Chronicles 7
Top of Page
Top of Page