Psalm 122
Czech BKR

1Píseň stupňů, Davidova. Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Poďme do domu Hospodinova,

2A že se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.

3Jižtě Jeruzalém ušlechtile vystaven, a jako v město k sobě vespolek připojen.

4Do něhož vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svědectví Izraelovu, aby oslavovali jméno Hospodinovo.

5Nebo tamť jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.

6Žádejtež pokoje Jeruzalému, řkouce: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.

7Budiž pokoj v předhradí tvém, a upokojení na palácích tvých.

8Pro bratří své a přátely své žádati budu pokoje tobě.

9Pro dům Hospodina Boha našeho budu tvého dobrého hledati.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 121
Top of Page
Top of Page