Numbers 9:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַ֠יֹּאמְרוּand saidVerb
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֤יםmenNoun
1992 [e]hā-hêm-māhהָהֵ֙מָּה֙thosePro
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֔יוunto himPrep
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֥חְנוּWe [are]Pro
2931 [e]ṭə-mê-’îmטְמֵאִ֖יםdefiledAdj
5315 [e]lə-ne-p̄ešלְנֶ֣פֶשׁby the dead bodyNoun
120 [e]’ā-ḏām;אָדָ֑םof a manNoun
4100 [e]lām-māhלָ֣מָּהwhyPro
1639 [e]nig-gā-ra‘,נִגָּרַ֗עare we kept backVerb
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֨יthat we may notSubst
7126 [e]haq-riḇהַקְרִ֜בofferVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7133 [e]qā-rə-banקָרְבַּ֤ןan offeringNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
4150 [e]bə-mō-‘ă-ḏōw,בְּמֹ֣עֲד֔וֹat its appointed timeNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֖וֹךְamongNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 9:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁ֤ים הָהֵ֙מָּה֙ אֵלָ֔יו אֲנַ֥חְנוּ טְמֵאִ֖ים לְנֶ֣פֶשׁ אָדָ֑ם לָ֣מָּה נִגָּרַ֗ע לְבִלְתִּ֨י הַקְרִ֜ב אֶת־קָרְבַּ֤ן יְהוָה֙ בְּמֹ֣עֲדֹ֔ו בְּתֹ֖וךְ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 9:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקרב את־קרבן יהוה במעדו בתוך בני ישראל׃

Links
Numbers 9:7Numbers 9:7 Text AnalysisNumbers 9:7 InterlinearNumbers 9:7 MultilingualNumbers 9:7 TSKNumbers 9:7 Cross ReferencesNumbers 9:7 Bible HubNumbers 9:7 Biblia ParalelaNumbers 9:7 Chinese BibleNumbers 9:7 French BibleNumbers 9:7 German Bible

Bible Hub
Numbers 9:6
Top of Page
Top of Page