Leviticus 22:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7794 [e]wə-šō-wrוְשׁ֥וֹרand a bullNoun
7716 [e]wā-śehוָשֶׂ֖הor a lambNoun
8311 [e]śā-rū-a‘שָׂר֣וּעַthat has anything superfluousVerb
7038 [e]wə-qā-lūṭ;וְקָל֑וּטor lacking in partsVerb
5071 [e]nə-ḏā-ḇāhנְדָבָה֙[for] a freewill offeringNoun
6213 [e]ta-‘ă-śehתַּעֲשֶׂ֣הmay you offerVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹitAcc
5088 [e]ū-lə-nê-ḏerוּלְנֵ֖דֶרbut for a vowNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
7521 [e]yê-rā-ṣeh.יֵרָצֶֽה׃can it be acceptedVerb
Hebrew Texts
ויקרא 22:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשֹׁ֥ור וָשֶׂ֖ה שָׂר֣וּעַ וְקָל֑וּט נְדָבָה֙ תַּעֲשֶׂ֣ה אֹתֹ֔ו וּלְנֵ֖דֶר לֹ֥א יֵרָצֶֽה׃

ויקרא 22:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה׃

Links
Leviticus 22:23Leviticus 22:23 Text AnalysisLeviticus 22:23 InterlinearLeviticus 22:23 MultilingualLeviticus 22:23 TSKLeviticus 22:23 Cross ReferencesLeviticus 22:23 Bible HubLeviticus 22:23 Biblia ParalelaLeviticus 22:23 Chinese BibleLeviticus 22:23 French BibleLeviticus 22:23 German Bible

Bible Hub
Leviticus 22:22
Top of Page
Top of Page