Job 6:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3943 [e]yil-lā-p̄ə-ṯūיִ֭לָּ֣פְתוּare turned asideVerb
734 [e]’ā-rə-ḥō-wṯאָרְח֣וֹתThe pathsNoun
1870 [e]dar-kām;דַּרְכָּ֑םof their wayNoun
5927 [e]ya-‘ă-lūיַעֲל֖וּthey goVerb
8414 [e]ḇat-tō-hūבַתֹּ֣הוּto nothingNoun
6 [e]wə-yō-ḇê-ḏū.וְיֹאבֵֽדוּ׃and perishVerb
Hebrew Texts
איוב 6:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יִ֭לָּ֣פְתוּ אָרְחֹ֣ות דַּרְכָּ֑ם יַעֲל֖וּ בַתֹּ֣הוּ וְיֹאבֵֽדוּ׃

איוב 6:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו׃

Links
Job 6:18Job 6:18 Text AnalysisJob 6:18 InterlinearJob 6:18 MultilingualJob 6:18 TSKJob 6:18 Cross ReferencesJob 6:18 Bible HubJob 6:18 Biblia ParalelaJob 6:18 Chinese BibleJob 6:18 French BibleJob 6:18 German Bible

Bible Hub
Job 6:17
Top of Page
Top of Page