Job 16:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־WhenConj
8141 [e]šə-nō-wṯשְׁנ֣וֹתyearsNoun
4557 [e]mis-pārמִסְפָּ֣רFor when a fewNoun
857 [e]ye-’ĕ-ṯā-yū;יֶאֱתָ֑יוּhave comeVerb
734 [e]wə-’ō-raḥוְאֹ֖רַחand the wayNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
7725 [e]’ā-šūḇאָשׁ֣וּבdo [whence] returnVerb
1980 [e]’e-hĕ-lōḵ.אֶהֱלֹֽךְ׃then I shall goVerb
Hebrew Texts
איוב 16:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־שְׁנֹ֣ות מִסְפָּ֣ר יֶאֱתָ֑יוּ וְאֹ֖רַח לֹא־אָשׁ֣וּב אֶהֱלֹֽךְ׃

איוב 16:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־שנות מספר יאתיו וארח לא־אשוב אהלך׃

Links
Job 16:22Job 16:22 Text AnalysisJob 16:22 InterlinearJob 16:22 MultilingualJob 16:22 TSKJob 16:22 Cross ReferencesJob 16:22 Bible HubJob 16:22 Biblia ParalelaJob 16:22 Chinese BibleJob 16:22 French BibleJob 16:22 German Bible

Bible Hub
Job 16:21
Top of Page
Top of Page