Jeremiah 34:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šū-ḇūוַיָּשׁ֙וּבוּ֙But they turnedVerb
310 [e]’a-ḥă-rê-אַחֲרֵי־afterwardAdv
3651 [e]ḵên,כֵ֔ןafter thatAdj
7725 [e]way-yā-ši-ḇū,וַיָּשִׁ֗בוּand to returnVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5650 [e]hā-‘ă-ḇā-ḏîmהָֽעֲבָדִים֙caused the servantsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8198 [e]haš-šə-p̄ā-ḥō-wṯ,הַשְּׁפָח֔וֹתthe handmaidsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhomPrt
7971 [e]šil-lə-ḥūשִׁלְּח֖וּthey had let goVerb
2670 [e]ḥā-p̄ə-šîm;חָפְשִׁ֑יםfreeAdj
  [way-yaḵ-bî-šūm[וַיַּכְבִּישׁוּם -  
  ḵ]כ] -  
3533 [e](way-yiḵ-bə-šūm,(וַֽיִּכְבְּשׁ֔וּםbrought them into subjectionVerb
  q)ק) -  
5650 [e]la-‘ă-ḇā-ḏîmלַעֲבָדִ֖יםfor servantsNoun
8198 [e]wə-liš-p̄ā-ḥō-wṯ.וְלִשְׁפָחֽוֹת׃and for handmaidsNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 34:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּשׁ֙וּבוּ֙ אַחֲרֵי־כֵ֔ן וַיָּשִׁ֗בוּ אֶת־הָֽעֲבָדִים֙ וְאֶת־הַשְּׁפָחֹ֔ות אֲשֶׁ֥ר שִׁלְּח֖וּ חָפְשִׁ֑ים [וַיַּכְבִּישׁוּם כ] (וַֽיִּכְבְּשׁ֔וּם ק) לַעֲבָדִ֖ים וְלִשְׁפָחֹֽות׃ ס

ירמיה 34:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישובו אחרי־כן וישבו את־העבדים ואת־השפחות אשר שלחו חפשים [ויכבישום כ] (ויכבשום ק) לעבדים ולשפחות׃ ס

Links
Jeremiah 34:11Jeremiah 34:11 Text AnalysisJeremiah 34:11 InterlinearJeremiah 34:11 MultilingualJeremiah 34:11 TSKJeremiah 34:11 Cross ReferencesJeremiah 34:11 Bible HubJeremiah 34:11 Biblia ParalelaJeremiah 34:11 Chinese BibleJeremiah 34:11 French BibleJeremiah 34:11 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 34:10
Top of Page
Top of Page