Isaiah 11:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]wə-nā-śāוְנָשָׂ֥אAnd he shall set upVerb
5251 [e]nêsנֵס֙an ensignNoun
1471 [e]lag-gō-w-yim,לַגּוֹיִ֔םfor the nationsNoun
622 [e]wə-’ā-sap̄וְאָסַ֖ףand shall assembleVerb
1760 [e]niḏ-ḥêנִדְחֵ֣יthe outcastsVerb
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
5310 [e]ū-nə-p̄u-ṣō-wṯוּנְפֻצ֤וֹתand the dispersedVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
6908 [e]yə-qab-bêṣ,יְקַבֵּ֔ץgather togetherVerb
702 [e]mê-’ar-ba‘מֵאַרְבַּ֖עFrom the fourNoun
3671 [e]kan-p̄ō-wṯכַּנְפ֥וֹתcornersNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃of the earthNoun
Hebrew Texts
ישעה 11:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָשָׂ֥א נֵס֙ לַגֹּויִ֔ם וְאָסַ֖ף נִדְחֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וּנְפֻצֹ֤ות יְהוּדָה֙ יְקַבֵּ֔ץ מֵאַרְבַּ֖ע כַּנְפֹ֥ות הָאָֽרֶץ׃

ישעה 11:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ׃

Links
Isaiah 11:12Isaiah 11:12 Text AnalysisIsaiah 11:12 InterlinearIsaiah 11:12 MultilingualIsaiah 11:12 TSKIsaiah 11:12 Cross ReferencesIsaiah 11:12 Bible HubIsaiah 11:12 Biblia ParalelaIsaiah 11:12 Chinese BibleIsaiah 11:12 French BibleIsaiah 11:12 German Bible

Bible Hub
Isaiah 11:11
Top of Page
Top of Page