2 Chronicles 30:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3474 [e]way-yî-šarוַיִּישַׁ֥רAnd pleasedVerb
1697 [e]had-dā-ḇārהַדָּבָ֖רthe thingNoun
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְthe kingNoun
5869 [e]ū-ḇə-‘ê-nêוּבְעֵינֵ֖יand the sightNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6951 [e]haq-qā-hāl.הַקָּהָֽל׃the congregationNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 30:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּישַׁ֥ר הַדָּבָ֖ר בְּעֵינֵ֣י הַמֶּ֑לֶךְ וּבְעֵינֵ֖י כָּל־הַקָּהָֽל׃

דברי הימים ב 30:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל־הקהל׃

Links
2 Chronicles 30:42 Chronicles 30:4 Text Analysis2 Chronicles 30:4 Interlinear2 Chronicles 30:4 Multilingual2 Chronicles 30:4 TSK2 Chronicles 30:4 Cross References2 Chronicles 30:4 Bible Hub2 Chronicles 30:4 Biblia Paralela2 Chronicles 30:4 Chinese Bible2 Chronicles 30:4 French Bible2 Chronicles 30:4 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 30:3
Top of Page
Top of Page