1 Corinthians 9:7
Text Analysis
Strong'sTransliterationGreekEnglishMorphology
5101 [e]tisτίςWhoIPro-NMS
4754 [e]strateuetaiστρατεύεταιserves as a soldierV-PIM-3S
2398 [e]idioisἰδίοιςat his ownAdj-DNP
3800 [e]opsōnioisὀψωνίοιςexpenseN-DNP
4218 [e]poteποτέ;at any time?Prtcl
5101 [e]tisτίςwhoIPro-NMS
5452 [e]phyteueiφυτεύειplantsV-PIA-3S
290 [e]ampelōnaἀμπελῶναa vineyard,N-AMS
2532 [e]kaiκαὶandConj
3588 [e]tonτὸνtheArt-AMS
2590 [e]karponκαρπὸνfruitN-AMS
846 [e]autouαὐτοῦof itPPro-GM3S
3756 [e]oukοὐκnotAdv
2068 [e]esthieiἐσθίει;does eat?V-PIA-3S
2228 [e]ēorConj
5101 [e]tisτίςwhoIPro-NMS
4165 [e]poimaineiποιμαίνειshepherdsV-PIA-3S
4167 [e]poimnēnποίμνηνa flock,N-AFS
2532 [e]kaiκαὶandConj
1537 [e]ekἐκofPrep
3588 [e]touτοῦtheArt-GNS
1051 [e]galaktosγάλακτοςmilkN-GNS
3588 [e]tēsτῆςof theArt-GFS
4167 [e]poimnēsποίμνηςflock,N-GFS
3756 [e]oukοὐκnotAdv
2068 [e]esthieiἐσθίει;does drink?V-PIA-3S
Greek Texts
Nestle GNT 1904
τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

Westcott and Hort 1881
τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

RP Byzantine Majority Text 2005
Tίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; Tίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; Ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

Greek Orthodox Church 1904
τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

Tischendorf 8th Edition
τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

Scrivener's Textus Receptus 1894
τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

Stephanus Textus Receptus 1550
τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει

Links
1 Corinthians 9:71 Corinthians 9:7 Text Analysis1 Corinthians 9:7 Interlinear1 Corinthians 9:7 Multilingual1 Corinthians 9:7 TSK1 Corinthians 9:7 Cross References1 Corinthians 9:7 Bible Hub1 Corinthians 9:7 Biblia Paralela1 Corinthians 9:7 Chinese Bible1 Corinthians 9:7 French Bible1 Corinthians 9:7 German Bible

Bible Hub
1 Corinthians 9:6
Top of Page
Top of Page